Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2354/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2354/TCT-PCCS
V/v: mất hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Cáp Và Vật Liệu Viễn Thông – Sacom

Trả lời công văn số 1028/CNSC ngày 31/05/2007 của Công ty cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn Thông – Sacom, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại điểm 1.7b, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn thì tổ chức, cá nhân mua hàng làm mất hóa đơn liên 2 phải khai báo, lập biên bản về số hóa đơn bị mất với của cơ quan thuế.

Trường hợp mất hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ 3 (đơn vị vận chuyển hàng hoặc đơn vị nhận chuyển hóa đơn – gửi hải quan bưu điện…) thì cơ quan thuế xem xét xử lý như sau:

1. Nếu đơn vị vận chuyển do bên bán hàng thuê thì việc mất hóa đơn thuộc trách nhiệm bên bán hàng. Cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính bên bán hàng đối với hành vi làm mất hóa đơn và hướng dẫn bên bán hàng lập lại hóa đơn để giao cho khách hàng theo quy định.

2. Nếu đơn vị vận chuyển do bên mua hàng thuê thì việc mất hóa đơn thuộc trách nhiệm bên mua hàng. Cơ quan thuế tiến hành xử lý theo quy định tại điểm 1.7b, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty cổ phần cáp và vật liệu Viễn Thông – Sacom mất liên 2 do công ty chuyển hóa đơn qua đường bưu điện, sau đó cơ quan bưu điện làm mất thì việc mất hóa đơn thuộc trách nhiệm của Công ty vì vậy Công ty thực hiện xuất lại hóa đơn mới thay thế hóa đơn cũ đã mất theo hướng dẫn điểm 1 nêu trên. Hóa đơn lập lại phải kèm theo biên bản xác nhận lý do mất hóa đơn có chữ ký, đóng dấu của bên mua, bên bán để làm căn cứ lập lại hóa đơn, đồng thời trên hóa đơn lập lại phải ghi rõ “hóa đơn này thay thế cho hóa đơn số… ký hiệu… ngày … tháng… năm…”. Căn cứ vào hóa đơn lập lại, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, đầu vào.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty cổ phần cáp và vật liệu Viễn Thông – Sacom được biết và liên hệ với Cục thuế TP. Hà Nội để được hưởng dẫn xử lý cụ thể./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2354/TCT-PCCS ngày 15/06/2007 về mất hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng Cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.112

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!