Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 145/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Thù lao cho cộng tác viên

Số hiệu: 145/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 145/TCT-PCCS
V/v: Thù lao cho cộng tác viên

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty Cổ phần Quốc tế Việt - Am tại Hà Nội

Trả lời công văn số 05/CV/CNHN ngày 11/12/2006 của Chi nhánh Công ty cổ phần Quốc tế Việt-Am tại Hà Nội về việc chi tiền thù lao cho cộng tác viên; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Tại điểm 11, mục III, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành về thuế TNDN quy định: "Chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, chi phí giao dịch, đối ngoại, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị, và các loại chi phí khác theo số thực chi nhưng tối đa không quá 10% tổng số các khoản chi hợp lý từ khoản 1 đến khoản 10 mục này. Đối với hoạt động kinh doanh thương nghiệp chi phí hợp lý để xác định mức khống chế không bao gồm giá vốn của hàng hóa bán ra".

Trường hợp Chi nhánh Công ty cổ phần Quốc tế Việt-Am tại Hà Nội có chi tiền thù lao cho cộng tác viên (thực chất là khoản chi hoa hồng môi giới) thì phải lập chứng từ chi tiền (phiếu chi tiền hoặc chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng) và khoản chi thù lao trả cho cộng tác viên này được tính vào chi phí hợp lý theo mức khống chế 10% trên tổng chi phí, không bao gồm giá vốn hàng bán đối với kinh doanh thương mại. Khi trả tiền thù lao cộng tác viên cho cá nhân trên 500.000 đồng/người thì Chi nhánh Công ty phải khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn tại công văn số 13692 TC/TCT ngày 23/11/2004 của Bộ Tài chính.

2/ Tại điểm 1, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: "Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng".

Căn cứ quy định nêu trên thì Chi nhánh Công ty cổ phần Quốc tế Việt-Am tại Hà Nội khi bán hàng phải lập hóa đơn giao cho khách hàng. Nếu các tổ chức, đội không phải là người mua hàng cụ thể thì việc xuất hóa đơn đó là không đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Chi nhánh Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 145/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Thù lao cho cộng tác viên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.010

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14