Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 13816TC/TCT ngày18/12/2002 của Bộ Tài chính về việc thu tiện thẩm định rừng

Số hiệu: 13816TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 08/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13816TC/TCT
V/v: thu tiền thẩm định rừng

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Theo phản ảnh của một số địa phương, hiện nay Chi cục phát triển lâm nghiệp tỉnh, thành phố đang thu khoản tiền thẩm định rừng quy định tại Công văn số 1199/LS ngày 13/5/1995 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển  nông thông) hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 3 – LS/CNR ngày  8/2/1994 của Bộ Lâm nghiệp về việc thẩm định rừng trước khi trình duyệt thiết kế khai tháic. Về việc này, Bộ tài chính  có ý kiến như sau:

Khoản thu tiền thẩm định rừng hiện này Chi cục phát triển lâm nghiệp các tỉnh, thành phố đang thu thực  chất là khoản phí thuộc ngân sách Nhà nước.

Theo quy định của pháp luật hiện hành (Chỉ thị số 462/TTg ngày 11/9/1993 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chặt chẽ việc khai thác vận chuyển và xuất khẩu gỗ, Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về lệ phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước, Nghị định số 57/2002/NĐ-Chính phủ ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí, Nghị định số 10/2002/NĐ-CP  ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu ...), không có quy định về thu khoản tiền thẩm định rừng.

Bộ tài chính  đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quyết định bãi bỏ và đình chỉ thu khoản tiền thẩm định rừng trước khi trình duyệt thiết kế khai thác qui định tại Chỉ thị số 1199/LS ngày 13/5/1995 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn) nêu trên và chỉ đạo các đơn vị có khoản thu thẩm định rừng quyết toán  với  cơ quan Thuế - Tài chính về số đã thu, chi hợp lý có chứng từ hợp pháp theo chế độ quy định và nộp số tiền còn lại vào ngân sách Nhà nước./.

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 13816TC/TCT ngày18/12/2002 của Bộ Tài chính về việc thu tiện thẩm định rừng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.051
DMCA.com Protection Status