Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 13709Tc/TCT ngày 16/12/2002 của Bộ Tài chính về việc chuyển từ nhập khẩu động cơ sang mua động cơ trong nước

Số hiệu: 13709Tc/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 16/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13709Tc/TCT
V/v: chuyển từ nhập khẩu động cơ sang mua động cơ trong nước

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi : Các doanh nghiệp sản xuất lắp táp xe hai bánh gắn máy

Căn cứ Thông tư liên tịch số 92/TT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001 của Liên Bộ tài chính -Bộ công nghiệp -Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với sản xuất xe hai bánh gắn máy và động cơ xe hai bánh gắn máy, đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư liên tịch số 52/2002/TTLT-BTC- BCN ngày 04/6/2002 của Liên Bộ Tài chính -Bộ Công nghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn rõ thêm một số vấn  đề như sau:

Trong quá trình sản xuất, lắp ráp, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy được phép mua động cơ của các đơn vị được Bộ Công nghiệp xác nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp động cơ xe hai bánh gắn máy theo Thông tư số 02/200/TT-BCN ngày 18/9/2002 của Bộ Công nghiệp, thay thế cho việc nhập khẩu chi tiết, cụm chi tiết động cơ hoặc động cơ nguyên chiếc để lắp táp xe hai bánh gắn máy như đã kê khai theo Bản đăng ký đính kèm Thông báo thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động sản xuất ,lắp ráp xe hai bánh gắn máy của Bộ Tài chính. Việc xác định lại tỷ lệ nội địa hoá đối với việc chuyển đổi nêu trên được thực hiện như sau:

1. Nếu mua động cơ của các đơn vị được Bộ Công nghiệp xác nhận đầy đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp động cơ xe hai bánh gắn máy theo Thông tư số 02/2002/TT-BCN ngày 18/9/2002 và được Bộ Tài chính ra Thông báo thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động sản xuất, lắp ráp động cơ thì động cơ mua của các đơn vị này được quy đổi để tính vào tỷ lệ nội địa hoá xe hai bánh gắn máy. Trong đó :

- Tỷ lệ nội địa hoá động cơ dùng để quy đổi tính vào tỷ lệ nội địa hoá do đơn vị sản xuất, lắp ráp động cơ kê khai tại Bản đăng ký đính kèm Thông báo thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động sản xuất, lắp ráp động cơ của Bộ Tài chính. Trường hợp tỷ lệ nội địa hoá do đơn vị sản xuất, lắp ráp động cơ đăng ký cao hơn tỷ lệ nội địa hoá tương ứng mức thuế suất thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính thông báo thì tỷ lệ nội địa hoá động cơ dùng để quy đổi là tỷ lệ nội địa hoá tương ứng với mức thuế suất do Bộ Tài chính thông báo.

Ví dụ 1: Công ty A mua một động cơ của Công ty B để sản xuất, lắp ráp xe máy. Công ty B được Bộ Tài chính Thông báo áp dụng chính sách ưu đãi thuế đối với sản xuất, lắp ráp động cơ. Mức thuế suất thuế nhập khẩu (chưa áp dụng hệ số khuyến khích K) Bộ Tài chính thông báo áp dụng cho bộ linh kiện động cơ là 20%, tương ứng với tỷ lệ nội địa hoá trên 35% đến 45%, tỷ lệ nội địa hoá động cơ Công ty B kê khai tại Bản đăng ký kèm theo Thông báo của Bộ Tài chính là 40%, thì tỷ lệ nội địa hoá của động cơ dùng dể quy đổi vào tỷ lệ nội địa hoá của xe  máy do Công ty A sản xuất được lấy theo tỷ lệ nội địa hoá do đơn vị đăng ký là 40%.

Trường hợp tỷ lệ nội địa hoá động cơ do Công ty B kê khai tại Bản đăng ký kèm theo Thông báo của Bộ tài chính là 50%, thì tỷ lệ nội địa hoá của động cơ  dùng để quy đổi vào tỷ lệ nội địa hoá của xe gắn máy do Công ty A sản xuất được lấy theo tỷ lệ nôi địa hoá tương ứng với thuế suất do Bộ Tài chính thông báo là 45%.

- Số lượng động cơ được phép quy đổi thuộc số lượng bộ linh kiện động cơ được áp dụng chính sách đãi thuế do Bộ Tài chính Thông báo. Trong đó, nếu các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe máy mua động cơ của đơn vị vừa sản xuất, lắp ráp xe máy vừa sản xuất, lắp ráp động cơ thì số lượng động cơ được phép quy đổi thuộc số lượng vượt trên công suất tổng hợp do Bộ Thương mại công bố; trường hợp mua động cơ của các đơn vị chuyên sản xuất lắp ráp , động cơ thì số lượng động cơ được phép quy đổi thuộc số lượng Bộ linh kiện động cơ do Bộ Tài chính thông báo. Đối với các trường hợp mua động ngoài số lượng nêu trên đều không được quy đổi để tính vào tỷ lệ nội địa hoá xe máy. Vì vậy khi mua động cơ, các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp xe máy cần kiểm tra và đảm bảo số lượng động cơ doanh nghiệp mua thuộc số lượng đã hướng dẫn ở trên , đặc biệt là trong trường hợp các đơn vị sản xuất động cơ bán động cơ cho nhiều doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe máy khác nhau.

Ví dụ 2: Công ty C mua động cơ của Công ty D để sản xuất, lắp ráp xe máy. Công ty D là công ty vừa sản xuất lắp ráp xe máy vừa sản xuất, lắp ráp động cơ và đã được Bộ Tài chính ta Thông báo áp dụng chính sách ưu đãi thuế đối với sản xuất, lắp ráp động cơ, trong Thông báo có ghi: ”Tổng số lượng bộ linh kiện động cơ nhập chiếc nhập khẩu theo thông báo này và số  lượng bộ linh kiện động cơ nguyên chiếc nhập khẩu  cùng bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy tối đa không vượt 5000 bộ (năm nghìn bộ) so với công suất tổng hợp do Bộ Thương mại thông báo”.

Trong trường hợp này , Công ty C chỉ được quy đổi tính vào tỷ lệ nội địa hoá xe máy nếu số lượng   động cơ công ty C mua của công ty D thuộc số lượng 5.000 bộ.

Ví dụ 3:  Công ty E mua động cơ của Công ty F để sản xuất lắp ráp xe máy. Công ty f là công ty chuyên sản  xuất, lắp ráp động cơ và đã được Bộ Tài chính ta Thông báo áp dụng chính sách ưu đãi thuế đối với sản xuất, lắp ráp động cơ trong Thông báo có ghi : “Tổng số lượng bộ linh kiện động cơ công ty F được nhập khẩu theo Thong báo này không quá 10.000 bộ”.

Trong trường hợp này, Công ty E chỉ được quy đổi tính vào tỷ lệ nôi địa hoá xe máy nếu số lượng động cơ công ty E mua của công ty F thuộc số lượng 10.000.

2. Nếu mua động cơ của đơn vị được Bộ Công nghiệp xác nhận đủ diều kiện sản xuất, lắp ráp động cơ xe hai bánh gắn máy theo Thông tư số 02/2002/TT-BCN ngày 18/9/2002 nhưng không được Bộ Tài chính ra Thông báo thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động sản xuất, lắp ráp động cơ; hoặc được Bộ Tài chính ra thông báo nhưng nằm ngoài số lượng động cơ được hưởng chính sách ưu đãi thuế như đã hướng dẫn tại mục 1 nêu trên, thì động cơ mua của các đơn vị này không được quy đổi để tính vào tỷ lệ nội địa hoá xe máy.

Trường hợp sau khi chuyển đổi, tỷ lệ nội địa hoá xe hai bánh gắn máy của doanh nghiệp giảm so với tỷ lệ nội địa hoá do doanh nghiệp kê khai tại Bản đăng ký kèm theo Thông báo của Bộ Tài chính, doanh nghiệp phải được Bộ Tài chính xem xét lại điều kiện và mức thuế suất doanh nghiệp được áp dụng theo quy định.

Nếu sau khi chuyển đổi, tỷ lệ nội địa hoá xe hai bánh gắn máy của doanh nghiệp tăng so với tỷ lệ hoá doanh nghiệp kê khai tại Bản đăng ký kèm theo Thông báo của Bộ Tài chính, doanh nghiệp vẫn thực hiện nộp thuế nhập khẩu đối với bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy năm 2002 theo Thông báo của Bộ Tài chính mức thuế suất thuế nhập khẩu này sẽ được xác định lại trên cơ sở báo cáo quyết toán tình hình thực hiện chính sách ưu đãi thuế năm 2002 của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính có ý kiến để các doanh nghiệp được biết và thực hiện. Trong qua trình thực hiện, nếu có hướng xử lý kịp thời./.

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 13709Tc/TCT ngày 16/12/2002 của Bộ Tài chính về việc chuyển từ nhập khẩu động cơ sang mua động cơ trong nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.943
DMCA.com Protection Status