Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 136-TC/QLCS năm 2014 của Bộ Tài chính về việc hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp vào ngân sách Nhà nước của các tổ chức tín dụng khi chuyển sang thuê đất

Số hiệu: 136-TC/QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 15/01/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 136-TC/QLCS

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 1998

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 136 TC/QLCS NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 1998 VỀ VIỆC HOÀN TRẢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ NỘP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC TỔ CHỨC KHI CHUYỂN SANG THUÊ ĐẤT

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Vừa qua, một số địa phương đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn việc thoát trả tiền sử dụng đất đối với các tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất trước ngày 9/9/1996 (ngày Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có hiệu lực thi hành) mà đã trả tiền sử dụng đất bằng tiền không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, nay phải chuyển sang thuê đất. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 85/CP ngày 17/12/1996 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuế đất, thì các tổ chức kinh tế trong nước được Nhà nước giao đất "nếu đã trả tiền sử dụng đất mà tiền đó không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, nay thuộc đối tượng thuê đất, thì số tiền sử dụng đất đã nộp được tính vào tiền thuê đất". Vấn đề thoái trả tiền sử dụng đất đã nộp chưa được Chính phủ quy định (Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này tại Công văn số 782 TC/QLCS ngày 11/3/1997).

Trong khi chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức phải nộp tiền thuê đất theo Thông tư số 70 TC/QLCS ngày 7/10/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức trong nước theo quy định tại Nghị định số 85/CP ngày 17/12/1996 của Chính phủ.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào hướng dẫn tại mục 1, mục 2, mục 3, mục 4 Phần V Thông tư số 70 TC/QLCS ngày 7/10/1997 của Bộ Tài chính chỉ đạo các ngành tổng hợp tất cả các trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất trước ngày 9/9/1996, nay phải chuyển sang thuê đất báo cáo về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) để làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 136-TC/QLCS năm 2014 của Bộ Tài chính về việc hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp vào ngân sách Nhà nước của các tổ chức tín dụng khi chuyển sang thuê đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.864
DMCA.com Protection Status