Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 13349 TC/NSNN ngày 18/12/2003 của Bộ Tài chính về việc bổ sung và hướng dẫn thực hiện Mục lục NSNN

Số hiệu: 13349 TC/NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 18/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13349 TC/NSNN
V/v bổ sung và hướng dẫn thực hiện Mục lục NSNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương đoàn thể.
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cáo, Toà án nhân dân tối cao.
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
- Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Để thực hiện quy định về chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức Đảng các cấp ban hành theo Quyết định số 84-QĐ/TW ngày 01 tháng 10 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước đã được Quốc hội quyết định; sau khi trao đổi với các cơ quan liên quan, Bộ Tài chính bổ sung một số nội dung hướng dẫn hạch toán Mục lục ngân sách nhà nước như sau:

I. BỔ SUNG TIỂU MỤC MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:

Bổ sung các Tiểu mục sau đây của Mục 134 “Chi khác” để hạch toán kinh phí cho các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở ở xã, phường, thị trấn; chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở và các cấp trên cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức; tổ chức đảng cấp trên cơ sở (gọi tắt tổ chức đảng các cấp), cụ thể như sau:

- Tiểu mục 20: “Chi mua báo, tạp chí của Đảng”.

- Tiểu mục 21: “Chi tổ chức đại hội Đảng”.

- Tiểu mục 22: “Chi khen thưởng hoạt động công tác Đảng”.

- Tiểu mục 23: “Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc; chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác đảng... và các chi phí đảng vụ khác”.

II. HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN MỘT SỐ CHƯƠNG SAU:

Do xu hướng liên doanh nhiều thành phần kinh tế, nhiều doanh nghiệp được cổ phần hoá, tỷ lệ góp vốn của các bên tham gia rất khác nhau, do đó Bộ Tài chính hướng dẫn hạch toán một số chương như sau:

- Chương 154 (A, B, C, D) "Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh":

Để phản ánh số thu, chi ngân sách nhà nước của các đơn vị kinh tế được thành lập trên cơ sở liên doanh giữa các tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh với các đơn vị kinh tế thuộc các thành phần kinh tế khác, có vốn tham gia của thành phần kinh tế ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng lớn hơn so với các thành phần khác; căn cứ vào số vốn thuộc cấp chương chiếm tỷ trọng lớn hơn để xác định hạch toán vào Chương (A, B, C, D).

- Chương 158 (A, B, C) "Kinh tế hỗn hợp có vốn tham gia của Nhà nước":

Để phản ánh số thu, chi ngân sách nhà nước của các đơn vị kinh tế được thành lập trên sơ sở liên doanh giữa các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia, có vốn tham gia của Nhà nước chiếm tỷ trọng lớn hơn so với các thành phần khác; căn cứ vào số vốn thuộc cấp Chương chiếm tỷ trọng lớn hơn để xác định hạch toán vào Chương (A, B, C).

Chương 161 (A, B, C) "Nhà thầu" và Chương 162 (A, B, C) "Nhà thầu phụ":

Để phản ánh các khoản nộp ngân sách của các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo quy định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; căn cứ vào cấp Chương của bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ để xác định hạch toán vào Chương (A, B, C) của Chương 161 và 162.

Nội dung bổ sung và hướng dẫn tại công văn này thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004. Các cơ quan, đơn vị trung ương và địa phương, các cơ quan tài chính, cơ quan kho bạc nhà nước, cơ quan thu các cấp có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện hạch toán, kế toán và quyết toán theo đúng nội dung đã nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính, để xử lý.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 13349 TC/NSNN ngày 18/12/2003 của Bộ Tài chính về việc bổ sung và hướng dẫn thực hiện Mục lục NSNN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.478
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126