Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1332/TC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 07/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1332/TC-QLCS
Về việc xử lý xe gắn máy hai bánh công tại các bộ, ngành, địa phương

Hà Nội, ngày 07 tháng 2 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1332 TC/QLCS NGÀY 7 THÁNG 02 NĂM 2002 VỀ VIỆC XỬ LÝ XE GẮN MÁY HAI BÁNH CÔNG TẠI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Kính gửi :

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được ý kiến của một số Bộ, ngành địa phương đề nghị hướng dẫn về trang bị xe gắn máy hai bánh công cho các cơ quan hành chính sự nghiệp. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính sẽ tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chế độ sử dụng xe gắn máy hai bánh công. Trước mắt, để thực hiện Chỉ thị số 29/2001/CT-TTg ngày 30-11-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hành, tiết kiệm chống lãng phí, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan căn cứ vào tổ chức bộ máy và nhu cầu công tác của các đơn vị trực thuộc để quy định cụ thể những đơn vị được sử dụng xe gắn máy hai bánh công theo nguyên tắc:

- Chỉ trang bị xe gắn máy hai bánh công cho một số cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp xét thấy cần thiết để sử dụng phục vụ công tác chung.

- Không trang bị xe gắn máy hai bánh công cho cá nhân cán bộ công chức.

- Thu hồi số xe gắn máy hai bánh công đã trang bị, nay không thuộc đối tượng được trang bị, sử dụng để bán thu tiền nộp ngân sách Nhà nước.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1332/TC-QLCS ngày 07/02/2002 của Bộ Tài chính về việc xử lý xe gắn máy hai bánh công tại các Bộ, ngành, địa phương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.285

DMCA.com Protection Status
IP: 34.225.194.102