Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 12825 TC/TCT ngày 25/11/2002 của Bộ Tài chính về việc miễn giảm thuế đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Số hiệu: 12825TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 25/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12825 TC/TCT
V/v miễn giảm thuế đối với doanh nghiệp ĐTNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

Bộ Tài chính nhận được công văn số 6882/CT-ĐTNN ngày 30/8/2002 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về việc xử lý miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Doanh nghiệp ĐTNN). Về vấn đề này, Bộ tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1. điển 8, Mục II và Mục III, Phần Đ, Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4.6.2001 và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì các trường hợp được miễn giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp ĐTNN được ghi trong giấy phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp, doanh nghiệp chỉ cần làm công văn đề nghị miễn thuế, giảm thuế gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế(trong đó nêu rõ các tiêu chuẩn doanh nghiệp thực tế đạt được hành năm để được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế). Sau khi kiểm tra các tiêu chuẩn doanh nghiệp thực tế đạt được, cơ quan thuế thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết có đủ điều kiện được miễn thuế, giảm thuế hàng năm. Trường hợp không đủ điều kiện, cơ quan thuế cũng phải  thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, đồng thời báo cáo với Bộ tài chính (Tổng cục thuế) và cơ quan cấp giấy phép đầu tư biết.

Bộ tài chính thông báo để các cục thuế biết và tổ chức thực hiện

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 12825 TC/TCT ngày 25/11/2002 của Bộ Tài chính về việc miễn giảm thuế đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.927
DMCA.com Protection Status