Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10127/TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 26/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10127/TC/TCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10127/TC-TCT NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC PHÂN LOẠI CÔNG SUẤT CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN

Kính gửi

 - Tổng cục Hải quan
- Công ty Thương mại Dịch vụ Thành Long

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 25-09/CV ngày 25/09/2001 của Công ty Thương mại Dịch vụ Thành Long phản ánh vướng mắc trong việc phân loại mặt hàng máy phát điện; Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 và Danh mục sửa đổi, bổ sung một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 193/2000/QĐ-BTC ngày 5/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 7/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu; thì:

Mặt hàng máy phát điện thuộc nhóm 8501, trong đó:

- Máy phát điện 1 chiều DC có công suất không quá 750W thuộc mã số 85013190, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phần trăm).

- Máy phát điện 1 chiều DC có công suất trên 750W nhưng không quá 37,5 KW thuộc mã số 85013210, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10% (mười phần trăm).

- Máy phát điện 1 chiều DC có công suất trên 37,5 KW đến 75 KW thuộc mã số 85013290, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5% (năm phần trăm).

- Máy phát điện 1 chiều DC có công suất trên 75 KW nhưng không quá 375 KW thuộc mã số 85013320, thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm).

- Máy phát điện 1 chiều DC có công suất trên 375 KW thuộc mã số 85013490, thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm).

- Máy phát điện xoay chiều AC có công suất không quá 12,5 KVA thuộc mã số 85016110, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phần trăm).

- Máy phát điện xoay chiều AC có công suất trên 12,5 KVA đến 75 KVA thuộc mã số 85016120, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phần trăm).

- Máy phát điện xoay chiều AC có công suất trên 75 KVA nhưng không quá 375 KVA, thuộc mã số 85016200, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10% (mười phần trăm).

- Máy phát điện xoay chiều AC có công suất trên 375 KVA nhưng không quá 750 KVA, thuộc mã số 85016300, thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm).

- Máy phát điện xoay chiều AC có công suất trên 750 KVA, thuộc mã số 85016400, thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm).

Công suất của máy phát điện được hiểu là công suất danh định tối đa của máy phát điện đó (công suất thiết kế).

Đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện. Công ty Thương mại Dịch vụ Thành Long được biết và liên hệ với cơ quan Hải quan được xử lý cụ thể.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10127/TC/TCT ngày 26/10/2001 của Bộ Tài chính về việc phân loại công suất của máy phát điện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.382

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.27