Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về thưởng chống lậu

Số hiệu: 03-TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phan Văn Dĩnh
Ngày ban hành: 02/01/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03-TC/TCT
Về thưởng chống lậu

Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 1991

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 03 TC/TCT NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 1991 VỀ THƯỞNG CHỐNG LẬU

Thời gian qua, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã có nhiều chỉ thị về chống buôn lậu (các Chỉ thị số 133, 230, 231, 278, 388, 405...), trong đó có quy định xét thưởng cho các tổ chức và cá nhân có công trong việc tố giác, phát hiện, truy bắt các vụ vi phạm.

Để việc trích thưởng được đúng và thống nhất trong cả nước, sau khi báo cáo Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ Tài chính đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố đặc khu trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đội đặc nhiệm, chống buôn lậu, đội kiểm tra chống thất thu ngân sách, đội quản lý thị trường đang hoạt động ở địa phương, thực hiện việc trích thưởng trong các vụ chống lậu như sau:

1. Chỉ được trích thưởng trên số tiền thu được về tiền phạt, tiền bán hàng hoá, tang vật, phương tiện vận tải bị tịch thu, sau khi đã trừ các khoản chi phí về vận chuyển, bốc dỡ, bảo quản số hàng hoá, tang vật, phương tiện vận tải bị tịch thu đó. Không được trích thưởng trên các khoản tiền thuế nợ đọng thuế và truy thu thuế ẩn lậu.

2. Việc phân phối tiền thưởng phải chờ thông tư hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính.

3. Việc trích thưởng theo công văn này áp dụng cho các trường hợp chống lậu đã ghi trong các chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nói trên và được thi hành từ ngày 01-1-1991. Những vụ chống lậu trước khi có công văn này mà chưa giải quyết trích thưởng thì giải quyết trích thưởng theo công văn này.

Những hướng dẫn trước đây của các ngành, các địa phương về thưởng chống lậu mà trái với văn bản này đều bãi bỏ.

 

Phan Văn Dĩnh

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về thưởng chống lậu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.163
DMCA.com Protection Status