Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 994/VPCP-KTN sử dụng trước thiết bị Dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho công tác duy tu bảo dưỡng Dự án cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 994/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 21/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 994/VPCP-KTN
V/v sử dụng trước thiết bị Dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho công tác duy tu bảo dưỡng Dự án cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 42/BGTVT-KHĐT ngày 05 tháng 01 năm 2011), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 653/BKHĐT-KCHTĐT ngày 29 tháng 01 năm 2011), Tài chính (công văn số 1428/BTC-QLCS ngày 27 tháng 01 năm 2011) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 1076/NHNN-HTQT ngày 09 tháng 02 năm 2011) về việc sử dụng trước thiết bị Dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho công tác duy tu bảo dưỡng Dự án cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chỉ đạo Chủ đầu tư sử dụng hiệu quả các thiết bị này và thực hiện cam kết với nhà tài trợ trong việc bố trí đầy đủ thiết bị cho công tác duy tu bảo dưỡng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
các Vụ: KTTH, QHQT, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 994/VPCP-KTN sử dụng trước thiết bị Dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho công tác duy tu bảo dưỡng Dự án cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


931

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155