Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 9450/BGTVT-KCHT về việc tạm thời cho phép Cảng xuất dầu thô mỏ Sông Đốc hoạt động do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 9450/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trần Doãn Thọ
Ngày ban hành: 26/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 9450/BGTVT-KCHT
V/v: tạm thời cho phép Cảng xuất dầu thô mỏ Sông Đốc hoạt động.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải nhận được công văn số 2547/CHHVN-BCB ngày 08/12/2008 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc công bố cảng xuất dầu không bến mỏ Sông Đốc lô 46/02 tỉnh Cà Mau, sau khi nghiên cứu, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu Công ty điều hành chung Trường Sơn khẩn trương bổ sung các hồ sơ còn thiếu để trình Bộ ban hành Quyết định công bố mở cảng theo đúng quy định tại Nghị định 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.

2. Để đảm bảo lịch xuất dầu thô của Công ty Điều hành chung Trường Sơn, trong thời gian hoàn thiện, bổ sung hồ sơ còn thiếu để công bố mở cảng chính thức, giao Cục Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm:

- Cho phép Cảng xuất dầu thô mỏ Sông Đốc tạm thời hoạt động có thời hạn.

- Bảo đảm tuyệt đối về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong thời gian tạm thời hoạt động của mỏ Sông Đốc theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005 và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Hướng dẫn Công ty Điều hành chung Trường Sơn thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác cảng biển.

Bộ Giao thông vận tải thông báo để Cục Hàng hải Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KCHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 9450/BGTVT-KCHT về việc tạm thời cho phép Cảng xuất dầu thô mỏ Sông Đốc hoạt động do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.883

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224