Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 8105/UBND-ĐT về triển khai thực hiện Công điện số 1732/CĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 8105/UBND-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 01/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 8105/UBND-ĐT
Về triển khai thực hiện Công điện số 1732/CĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi:

 

- Các thành viên Ban An toàn giao thông thành phố;
- Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện,

 

Uỷ ban nhân dân thành phố có nhận được Công điện số 1732/CĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa;

Về vấn đề trên, Uỷ ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1- Giao Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, tiếp tục rà soát, có kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 31/2005/CT-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2005 và ý kiến chỉ đạo tại Công điện nói trên của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa; các nội dung chỉ đạo đã có của Uỷ ban nhân dân thành phố về lĩnh vực này.

Phải xem trọng hàng đầu đối với công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cho từng người dân, từng chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ tự giác chấp hành kỷ cương pháp luật chủ động phòng tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Kiên quyết đình chỉ hoạt động những bến bãi, phương tiện không hội đủ điều kiện an toàn kỹ thuật, không trang bị đầy đủ các trang thiết bị an toàn, các trang bị áo phao, cứu hộ cứu nạn theo quy định trong hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa; buộc các đơn vị quản lý, các chủ bến phải ngưng hoạt động ngay đối với những bến tàu, bến đò khách ngang sông mà qua kiểm tra đánh giá là những “điểm đen” về tai nạn giao thông đường thuỷ nội địa cho đến khi hoàn tất các biện pháp khắc phục hữu hiệu.

Tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát 24/24 đối với hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa (chú ý phương tiện tàu cánh ngầm); nghiêm cấm, kiểm tra xử phạt và đình chỉ ngay hành vi điều khiển phương tiện thuỷ chở khách quá số người quy định, đình chỉ hoạt động các tài công không có bằng cấp, chứng chỉ điều khiển phù hợp với phương tiện thuỷ.

Xử lý nghiêm và kịp thời về trách nhiệm của các cấp, các đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật nếu để xảy ra tai nạn giao thông đường thuỷ nội địa.

2- Giám đốc Sở Nội vụ rà soát, hoàn tất hồ sơ trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định thành lập ngay Ban Chỉ đạo của thành phố về công tác tổng điều tra phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn (việc này đã được giao tại Công văn số 5728/UBND-ĐT ngày 11 tháng 8 năm 2006 nhưng đến nay chưa được thực hiện).

3- Giao Giám đốc Sở Giao thông - Công chính chủ trì phối hợp với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông các quận - huyện có kế hoạch vận động nhân dân hưởng ứng Cuộc vận động người đi đò mặc áo phao do Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia và Cục Đường sông Việt Nam phát động; thuyết phục mọi người dân khi đi đò phải có ý thức tự bảo vệ mình và giữ gìn trật tự an toàn cho người khác. Giao Thường trực Ban An toàn Giao thông thành phố sử dụng kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực an toàn giao thông để lại cho Thường trực Ban An toàn Giao thông thành phố để trang bị áo phao cho các bến đò trên địa bàn thành phố.

4- Giao Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm chỉnh nội dung Công điện của Thủ tướng Chính phủ và văn bản này; tổng hợp tình hình, dự thảo văn bản trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình nhiệm vụ nói trên cho Thủ tướng Chính phủ và Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia./. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 8105/UBND-ĐT về triển khai thực hiện Công điện số 1732/CĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.006

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58