Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 79/SGTVT-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Tạ Tấn Vĩnh
Ngày ban hành: 10/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH LAI CHÂU
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/SGTVT-KH

Lai Châu, ngày 10 tháng 02 năm 2006

 

Kính gửi:

- Công ty QLSC đường bộ I;
- Công ty QLSC đường bộ III.

Căn cứ Quyết định số 2525/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2003 của Bộ GTVT về việc ban hành quy định về thi công công trình trên đường bộ đang khai thác;

Căn cứ vào công văn số 5952/GTVT-VT ngày 29/10/2003 của Bộ GTVT, V/v: sử dụng hành lang an toàn đường bộ và mở đường ngang đấu nối với Quốc lộ, Tỉnh lộ.

Công ty QLSC đường bộ I và III là được Sở GTVT giao nhiệm vụ QLSC toàn bộ hệ thống nền, mặt đường, công trình thoát nước và bảo vệ hành lang đường bộ, trên các tuyến đường Quốc lộ và Tỉnh lộ thuộc địa bàn.

Trên các tuyến đường do 2 Công ty quản lý, có nhiều đơn vị, tổ chức cá nhân có nhu cầu mượn và sử dụng hành lang đường bộ để thi công các công trình giao cắt với đường bộ, đường nước, đường điện, đường cáp quang, lắp đặt Pa nô, áp phích và khai thác VLXD…

Sở GTVT Lai Châu thống nhất trình tự cấp phép thi công như sau:

Kể từ ngày 01/03/2006 tất cả các tổ chức cá nhân có nhu cầu mượn hành lang đường bộ để thi công công trình phải có đầy đủ các thủ tục sau: Hồ sơ TKTC công trình, giấy phép đăng ký kinh doanh, đơn xin mượn hành lang đường bộ, sơ đồ mặt bằng vị trí xin mượn, phương án thi công và biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, tiến độ thi công (Có mẫu kèm theo). Tất cả các thủ tục trên trước khi trình Sở GTVT phải thông qua các đơn vị quản lý đường bộ (các công ty). Các công ty có trách nhiệm kiểm tra thực tế nếu đủ điều kiện cấp phép thì đề nghị Sở GTVT cấp phép. Sở GTVT chỉ giải quyết cấp phép khi đủ các điều kiện nêu trên.

Vậy Sở GTVT đề nghị 2 Công ty thực hiện đúng theo nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu KH, VP.

K/T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Tạ Tấn Vĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 79/SGTVT-KH ngày 10/02/2006 về nhu cầu mượn và sử dụng hành lang đường bộ để thi công công trình do Sở Giao thông vận tải Lai châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.494

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!