Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7654/BGTVT-KHCN về việc kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 7654/BGTVT-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 20/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 7654/BGTVT-KHCN
V/v: Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi : Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Giao thông vận tải đã nhận được công văn số 1014/BQLĐSĐT-QLDA1 ngày 04 tháng 9 năm 2008 của Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn các hạng mục của Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Những hạng mục kiểm tra nêu tại công văn số 1014/BQLĐSĐT – QLDA1 của Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nội dung đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt. Hiện nay, việc kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt ở nước ta chưa có các văn bản quy định cụ thể. Đây là vấn đề rất cần thiết nhằm kiểm soát rủi ro, hạn chế tối đa khả năng xảy ra tai nạn, đảm bảo an toàn vận hành cho toàn bộ hệ thống đường sắt và việc đánh giá, chứng nhận này cũng phù hợp với quy định chung của nhiều quốc gia trên thế giới khi đưa hệ thống đường sắt vào khai thác, sử dụng.

2. Căn cứ vào đề xuất của Cục Đường sắt Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải giao cho Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tổ chức đăng kiểm quốc tế tổ chức thực hiện thí điểm việc đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt đô thị tuyến Bến Thành - Suối Tiên. Đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Cục Đăng kiểm Việt Nam để được hướng dẫn cụ thể và phối hợp thực hiện.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức;
- Thứ trưởng Trần Doãn Thọ;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Ban quản lý đường sắt đô thị Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7654/BGTVT-KHCN về việc kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.904
DMCA.com Protection Status

IP: 54.173.237.152