Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7518/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 03/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 7518/VPCP-QHQT
V/v ký các Hiệp định đa biên ASEAN về vận tải hàng không; về tự do hóa hoàn toàn dịch vụ vận tải hàng hóa đường không và các nghị định thư thực hiện.

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (tờ trình số 7641/BGTVT-HTQT ngày 17 tháng 10 năm 2008) về việc ký Hiệp định đa biên ASEAN về vận tải hàng không; Hiệp định đa biên ASEAN về tự do hóa hoàn toàn dịch vụ vận tải hàng hóa đường không và các nghị định thư thực hiện 02 hiệp định này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thay mặt Chính phủ Việt Nam ký các văn kiện nêu trên tại Hội nghị các Bộ trưởng giao thông vận tải ASEAN lần thứ 14 (ATM 14) tổ chức tại Philippines từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 11 năm 2008.

2. Giao Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg Phạm Gia Khiêm,  Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,  các Vụ: TH, KTN, PL, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2b)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7518/VPCP-QHQT ngày 03/11/2008 về việc ký các Hiệp định đa biên ASEAN về vận tải hàng không; về tự do hóa hoàn toàn dịch vụ vận tải hàng hóa đường không và các nghị định thư thực hiện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.995
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251