Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7395/BGTVT-TC về việc triển khai Công văn số 11037/BTC-QLCS ngày 17/09/2008 của Bộ Tài chính do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 7395/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 09/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 7395/BGTVT-TC
V/v triển khai Công văn số 11037/BTC-QLCS ngày 17/09/2008 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Bộ Giao thông vận tải nhận được Công văn số 11037/BTC-QLCS ngày 17/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn tạm dừng mua sắm ô tô, phương tiện, tài sản có giá trị lớn phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4736/VPCP-KTTH ngày 17/07/2008 của Văn phòng Chính phủ.

Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính về tiết kiệm chi ngân sách, Bộ Giao thông vận tải quy định tài sản dừng mua sắm được nêu trong mục 2.1 của Công văn số 11037/BTC-QLCS ngày 17/09/2008 của Bộ Tài chính (áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải) là những tài sản có giá trị trên 20 (hai mươi) triệu đồng.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 11037/BTC-QLCS ngày 17/09/2008 của Bộ Tài chính và quy định của Bộ Giao thông vận tải tại công văn này để góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát (có bản sao Công văn số 11037/BTC-QLCS ngày 17/09/2008 của Bộ Tài chính gửi kèm theo).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước;
- Lưu VT, TC (B)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7395/BGTVT-TC về việc triển khai Công văn số 11037/BTC-QLCS ngày 17/09/2008 của Bộ Tài chính do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.401
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66