Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7354/BGTVT-QLXD về việc thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 7354/BGTVT-QLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 08/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 7354/BGTVT-QLXD
V/v thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính  

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Sở giao thông vận tải;
- Các Ban quản lý dự án thuộc Bộ GTVT và Cục QLCN;
- Các Tổng công ty, tập đoàn kinh tế thuộc Bộ;
- Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

 

Bộ Giao thông vận tải thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện những quy định, hướng dẫn mới của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính như sau:

1. Ngày 22/9/2008 Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1565/TTg-KTN về việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng; Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép điều chỉnh giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD đối với công tác gia công chế tạo thiết bị của loại thiết bị cần gia công chế tạo và công tác lắp đặt thiết bị do nhà thầu Việt Nam thực hiện trong nước; quy định việc xác định các dự án chậm tiến độ được thực hiện điều chỉnh giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD .

2. Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1095/QĐ-BXD ngày 04/9/2008 về việc đính chính Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng, trong đó đính chính thời điểm xác định chỉ số giá cơ bản là thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu.

3. Bộ Tài chính đã có văn bản số 10430/BTC-ĐT gửi Bộ GTVT và văn bản số 10458/BTC-ĐT ngày 08/9/2008 hướng dẫn bổ sung về thủ tục tạm ứng, tạm thanh toán tiền bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng tiếp theo văn bản số 5422/BTC-ĐT ngày 12/5/2008.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng giao thông nghiên cứu, triển khai thực hiện những quy định, hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính.

(Sao gửi kèm theo văn bản số 1565/TTg-KTN ngày 22/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1095/QĐ-BXD ngày 4/9/2008 của Bộ Xây dựng, văn bản số 10458/BTC-ĐT ngày 8/9/2008 và số 10430/BTC-ĐT ngày 5/9/2008 của Bộ Tài chính).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ KHĐT; TC; KHCN;
- Thanh tra Bộ; VP Bộ;
- TT Tin học (để đăng tải trên trang WEB của Bộ);
- Lưu: VT, QLXD (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7354/BGTVT-QLXD về việc thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.051
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12