Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7331/BGTVT-QLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 07/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 7331/BGTVT-QLXD
V/v: Tạm dừng thi công kè ta luy âm đoạn Km275+875 - Km276+005, dự án QL2 đoạn Đoan Hùng - Thanh Thuỷ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Ban QLDA 2

Xét văn bản số 328/PID3 ngày 01/9/2008 của Ban QLDA 2 về việc thi công kè ta luy âm đoạn Km275+875 - Km276+005, Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Đoan Hùng - Thanh Thủy. Sau khi xem xét văn bản số 1232/QLXD-GĐ ngày 22/9/2008 của Cục Quản lý XD & CLCTGT, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận cho tạm dừng xây dựng đoạn kè ta luy âm tại Km275+875 - Km276+005 theo đề xuất của Cục Quản lý XD & CLCTGT.

2. Ban QLDA 2 đôn đốc Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn kè Km273+630 - Km273+727,5 để hoàn thành theo tiến độ quy định của Hợp đồng; Căn cứ theo khối lượng thực tế thực hiện để nghiệm thu, bàn giao và thanh quyết toán công trình.

3. Giao Cục ĐBVN chỉ đạo đơn vị quản lý khai thác tiếp tục theo dõi vị trí chưa kè ta luy âm tại Km275+875 - Km276+005 trong quá trình khai thác, nếu thấy phần đất thải được đổ ra ngoài vị trí xây kè không ổn định có nguy cơ làm sạt ta luy nền đường, thì bố trí vốn để kè.

 

 

 Nơi nhận:
 - Như trên;
 - BT Hồ Nghĩa Dũng (để b/c);
 - Vụ KHĐT, Vụ TC;
 - Cục ĐBVN;
 - Lưu VT, QLXD.

KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7331/BGTVT-QLXD ngày 07/10/2008 về việc tạm dừng thi công kè ta luy âm đoạn Km275+875 - Km276+005, dự án QL2 đoạn Đoan Hùng - Thanh Thuỷ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.489

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43