Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7242/BGTVT-VT về việc thành lập đường ngang cấp III tại Km 25 + 100 tuyến đường sắt Gia Lâm – Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 7242/BGTVT-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 02/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 7242/BGTVT-VT
V/v: Thành lập đường ngang cấp III tại Km 25 + 100 tuyến đường sắt Gia Lâm – Hải Phòng.

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Xét đề nghị tại công văn số 05/CV - UBND ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân xã Lạc Đạo huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên và ý kiến của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại công văn số 1726/ĐS – CSHT ngày 12 tháng 8 năm 2008 về việc đề nghị cho nâng cấp chuyển đổi đường ngang dân sinh đặc biệt nguy hiểm tại Km 25 + 100 tuyến đường sắt Gia Lâm – Hải Phòng thành đường ngang cấp III phòng vệ bằng dàn chắn, trong kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt theo quyết định 1856/QĐ – TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Do đường 206( nối từ quốc lộ 5 với đường huyện lộ 19 thuộc xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) có nút giao giữa đường sắt tuyến Gia Lâm – Hải phòng tại Km 25 + 100 (lý trình đường sắt) giao cắt với đường 206 kể trên. Đây là nơi có mật độ tàu xe và người qua lại lớn, vì vậy, để đảm bảo an toàn giao thông khi chưa có điều kiện xây dựng nút giao khác mức tại vị trí đường ngang này, Bộ Giao thông vận tải đồng ý cho phép nâng cấp chuyển đổi đường ngang dân sinh đặc biệt nguy hiểm tại Km 25 + 100 tuyến đường sắt Gia Lâm – Hải Phòng thành đường ngang cấp III phòng vệ bằng dàn chắn.

2. Giao Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam xem xét hồ sơ đề nghị cấp phép, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế các yếu tố không bảo đảm theo quy định của Điều lệ đường ngang và ra quyết định cho phép chuyển đổi hình thức phòng vệ từ đường ngang dân sinh thành đường ngang cấp III phòng vệ bằng dàn chắn tại Km 25 + 100 tuyến đường sắt Gia Lâm – Hải Phòng.

3. Kinh phí khảo sát, thiết kế do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư đường sắt thực hiện bằng nguồn vốn do nhà nước cấp cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam theo Quyết định 1856/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ.

4. Kinh phí xây dựng đường ngang do Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải thực hiện bằng nguồn vốn do nhà nước cấp cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam theo Quyết định 1856/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ.

5. Kinh phí quản lý, bảo trì đường ngang và tổ chức phòng vệ đường ngang do Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải và Công ty TTTH đường sắt Hà Nội thực hiện bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế theo kế hoạch nhà nước cân đối hàng năm cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phối hợp thực hiện việc cải tạo, nâng cấp đường ngang nói trên để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, đường bộ ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- BT Hồ Nghĩa Dũng (báo cáo),
- Cục Đường sắt Việt Nam,
- UBND huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên,
- Công ty QLĐS Hà Hải,
- Công ty TTTH Đường sắt Hà Nội,
- Lưu: VT, VTải (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7242/BGTVT-VT về việc thành lập đường ngang cấp III tại Km 25 + 100 tuyến đường sắt Gia Lâm – Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.936
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.202.123