Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7054/VPCP-XDPL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7054/VPCP-XDPL
V/v tiến độ xây dựng Dự án Luật giao thông đường bộ (sửa đổi)

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 7622/BGTVT-PC ngày 26 tháng 11 năm 2007 về tiến độ xây dựng Dự án Luật giao thông đường bộ (sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trực tiếp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ nguyên tiến độ xây dựng Dự án Luật giao thông đường bộ (sửa đổi) như Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Tờ trình số 66/TTr-CP ngày 10 tháng 09 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN,
TB. Phạm Anh Tuấn,
các Vụ: TH, CN;
- Website CP;
- Lưu: VT, XDPL (3), Q.21.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7054/VPCP-XDPL ngày 04/12/2007 về việc tiến độ xây dựng Dự án Luật giao thông đường bộ (sửa đổi) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.362

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.194
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!