Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6973/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 969/TTg-KGVX do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 6973/BGTVT-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành: 18/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6973/BGTVT-VT
V/v: Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 969/TTg-KGVX .

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2021

 

Kính gửi: Ch tịch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 17 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính có Công văn số 969/TTg-KGVX về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương, trong đó có chỉ đạo: “2. Các bộ, cơ quan Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chỉ đạo, phân công của Thủ tướng Chính phủ, chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các địa phương để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 16, chú ý bảo đảm nguồn vật tư, trang thiết bị, nhân lực y tế, nhất là đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ, nhân viên y tế; bảo đảm an ninh, an toàn, an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu; đặc biệt nâng cao hiệu quả điều trị ưu tiên tối đa nguồn lực cho các ca bệnh nặng”; để phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các địa phương và thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân tỉnh):

1. Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc thực hiện đầy đủ các văn bản của Bộ GTVT đã ban hành thời gian qua trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covd-19, bao gồm:

- Công văn số 5240/BGTVT-VT ngày 06 tháng 6 năm 2021 về việc triển khai thực hiện Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế thực hiện “mục tiêu kép”.

- Công văn số 6434/BGTVT-VT ngày 5 tháng 7 năm 2021 về việc phối hợp phân luồng phương tiện hàng hóa bảo đảm thông suốt 24/24.

- Công văn số 6626/BGTVT-VT ngày 08 tháng 7 năm 2021 giao Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức điều tiết việc khai thác vận tải hàng không tại các cảng hàng không sân bay; bảo đảm đúng quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế.

- Công điện số 08/CĐ-BGTVT ngày 08 tháng 7 năm 2021 về việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Giao thông vận tải trên cơ sở thực hiện Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2021 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép.

- Công văn số 6779/BGTVT-VT ngày 13 tháng 7 năm 2021 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các tỉnh, thành phố.

2. Thống nhất chỉ đạo theo một số nguyên tắc chung về kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực vận tải như sau:

- Yêu cầu tất cả các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện chủ động sắp xếp, bố trí đủ phương tiện, lái xe và người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa đi theo xe thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời có kế hoạch vận chuyển hàng hóa cụ thể từ vùng không có dịch vào vùng có dịch và ngược lại đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

- Đối với các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các tỉnh, thành phố (gồm các lực lượng y tế, công an, giao thông vận tải...) thực hiện quy trình kiểm dịch: tạo điều kiện thuận lợi, thống nhất cho lưu hành ngay đối với lái xe, người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa khi đã đáp ứng đủ các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của địa phương phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam tích cực triển khai “luồng xanh” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện, thiếu lái xe và ùn tắc giao thông; phân loại các loại hàng hóa dễ hư hỏng như nông sản rau quả, thực phẩm... để cấp mã riêng (phù hiệu hoặc thẻ) ưu tiên thời gian giải quyết qua các chốt. Yêu cầu các Sở GTVT các tỉnh, thành phố phải nắm bắt chi tiết cụ thể tình hình doanh nghiệp vận tải trên địa bàn để điều tiết thời gian lưu thông cho phù hợp tránh gây ùn tắc vào giờ cao điểm.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, trung tâm Y tế dự phòng...) bố trí điểm xét nghiệm, vị trí kiểm tra riêng biệt và ưu tiên xét nghiệm Covid-19 cho người điều khiển phương tiện vận tải, đặc biệt đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nông sản (bao gồm lái xe, người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa đi theo xe).

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương ưu tiên cho các phương tiện ra vào cảng, bến để bốc, dỡ hàng hóa nhằm đảm bảo lưu thông hàng hóa, không để xảy ra tình trạng ùn tắc tại cảng, bến.

- Giao Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam theo thẩm quyền nắm bắt, xử lý tình hình vận tải hàng hóa, hành khách tại các địa phương để không xảy ra ùn tắc tại cảng hàng không, nhà ga.

- Sớ GTVT có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quản lý vận tải trên địa bàn và là đầu mối trung gian kết nối giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Bộ GTVT.

Bộ GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thống nhất chỉ đạo trên toàn quốc để đảm bảo vận tải hàng hóa được lưu thông trên toàn quốc thuận lợi. Trong trường hợp có khó khăn vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phản ánh kịp thời về Bộ GTVT để phối hợp giải quyết./.

Gửi kèm theo văn bản:

- Công văn số 5240/BGTVT-VT ngày 06 tháng 6 năm 2021 của Bộ GTVT;

- Công văn số 6434/BGTVT-VT ngày 5 tháng 7 năm 2021 của Bộ GTVT;

- Công văn số 6626/BGTVT-VT ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Bộ GTVT;

- Công điện số 08/CĐ-BGTVT ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Bộ GTVT;

- Công văn số 6779/BGTVT-VT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Bộ GTVT.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ
: Y tế, Công an, Quốc phòng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.
- Báo Giao thông;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT (để đăng tải);
-
Lưu: VT, VTải (Tu3).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6973/BGTVT-VT ngày 18/07/2021 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 969/TTg-KGVX do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


891

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.197.23
server251