Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4670/BGTVT-KCHT về việc đấu nối tạm thời đường nhánh từ Bệnh viện đa khoa Thừa Thiên Huế và nhà máy gạch Tuynen vào QL.1 tỉnh Thừa Thiên Huế do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4670/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 09/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 4670/BGTVT-KCHT
V/v: Đấu nối tạm thời đường nhánh từ Bệnh viện đa khoa Thừa Thiên Huế và nhà máy gạch Tuynen vào QL.1 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phúc đáp đề nghị của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại văn bản số 2438/UBND-XD ngày 02/06/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thoả thuận đấu nối các đường ngang vào Quốc lộ 1A tại Km802+460 và Km804+700 địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và trên cơ sở báo cáo số 2276/CĐBVN-GT ngày 12/06/2009 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc Đấu nối tạm thời đường nhánh từ Bệnh viện đa khoa Thừa Thiên Huế và nhà máy gạch Tuynen vào QL.1 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đấu nối tạm thời đường nhánh từ Bệnh viện đa khoa Thừa Thiên Huế tại Km804+700 (bên phải hướng tuyến Quảng Trị đi Đà Nẵng) và nhà máy gạch Tuynen tại Km802+460 (bên phải hướng tuyến Quảng Trị đi Đà Nẵng) vào QL.1 tỉnh Thừa Thiên Huế. Việc đấu nối tạm thời chỉ trong thời gian 09 tháng để làm đường ra, vào xây dựng cơ sở hạ tầng.

2. Về quy hoạch đấu nối đường nhánh từ Bệnh viện đa khoa Thừa Thiên Huế vào QL.1 đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế lưu ý trong quy hoạch đấu nối để thoả thuận với Bộ Giao thông vận tải phải xây dựng đường gom hoặc di chuyển vị trí khác để đảm bảo an toàn giao thông do vị trí đấu nối này nằm trong đường cong.

3. Giao cho Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ công trình có cam kết phải đóng điểm đấu nối tạm thời khi hết thời gian cho phép hoặc khi nhà nước thu hồi đất hành lang và chịu toàn bộ kinh phí liên quan đến việc xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông, đóng điểm đấu nối tạm thời, hoàn trả hành lang an toàn đường bộ như trước khi mở điểm đấu nối.

4. Giao cho Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ công trình lập thiết kế kỹ thuật điểm đấu nối đường nhánh vào QL1; có biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn đấu nối và chấp thuận hồ sơ thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức giao thông của điểm đấu nối tạm thời; quy định cụ thể các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông và các vấn đề có liên quan; cấp phép thi công và giám sát việc thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Bộ trưởng (để b/c);
 - Cục ĐBVN (để thực hiện);
 - Khu Quản lý đường bộ IV;
 - Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế;
 - Lưu: VT, KCHT(3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4670/BGTVT-KCHT về việc đấu nối tạm thời đường nhánh từ Bệnh viện đa khoa Thừa Thiên Huế và nhà máy gạch Tuynen vào QL.1 tỉnh Thừa Thiên Huế do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.014

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49