Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3754/VPCP-KTN về việc một số vấn đề liên quan đến giải tỏa hàng hóa dồn ứ tại các cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3754/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 05/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3754/VPCP-KTN
V/v một số vấn đề liên quan đến giải tỏa hàng hóa dồn ứ tại các cảng biển khu vực TP Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính, Quốc phòng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Thời gian gần đây tại các cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh, hàng hóa xuất nhập khẩu bị dồn ứ đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu chung của cả nước. Để giải quyết tình trạng này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan khẩn trương giải quyết ngay các vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp nhằm giải tỏa nhanh số hàng hóa xuất nhập khẩu đang bị dồn ứ tại các cảng biển thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam và các đơn vị chức năng bảo đảm đủ hoa tiêu hàng hải hoạt động dẫn tàu biển ra vào an toàn, không để ảnh hưởng đến hoạt động của các cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp dài hạn nhằm không để xảy ra tình trạng tương tự như vừa qua;

3. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam và các cơ quan liên quan tăng cường công tác đào tạo hoa tiêu hàng hải cả về chuyên môn nghiệp vụ và nhận thức chính trị nhằm thực hiện tốt công tác dẫn tàu ra vào các cảng biển, nhất là tại các khu vực kinh tế trọng điểm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện, báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền./.

 


Nơi nhân:
- Như trên;
- Thủ tướng; các PTTg CP;
- Cục Hàng Hải VN;
- Các doanh nghiệp cảng biển: Cty Tân cảng Sài Gòn, Cảng VICT, Cảng Sài Gòn;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN(3), Hà (27b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3754/VPCP-KTN về việc một số vấn đề liên quan đến giải tỏa hàng hóa dồn ứ tại các cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.767
DMCA.com Protection Status

IP: 34.235.127.68