Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3688/VPCP-CN về việc tuyến đường bộ cao tốc ven biển và tuyến vận tải hành khách cao tốc Bắc - Nam trên biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3688/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 03/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3688/VPCP-CN
V/v tuyến đường bộ cao tốc ven biển và tuyến vận tải hành khách cao tốc Bắc - Nam trên biển

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

 

Về ý kiến của Cục Hàng hải Việt Nam góp ý cho việc vận tải hành khách bằng đường biển của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (văn bản số 1129/CHHVN-VT ngày 26/6/2007), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương lập đề án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc ven biển và tuyến vận tải hành khách cao tốc Bắc-Nam trên biển theo Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; đồng thời chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam trong quá trình thực hiện dự án đóng mới và khai thác đội tàu biển chở khách cao tốc Bắc-Nam (văn bản số 1959/VPCP-CN ngày 12/4/2007).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3b), 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3688/VPCP-CN về việc tuyến đường bộ cao tốc ven biển và tuyến vận tải hành khách cao tốc Bắc - Nam trên biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.723

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0