Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3217/BGTVT-MT thực hiện Luật và Nghị định về người khuyết tật trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3217/BGTVT-MT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 26/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3217/BGTVT-MT
V/v Triển khai thực hiện Luật và Nghị định về người khuyết tật trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở Giao thông vận tải.

 

Thực hiện Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 được thông qua ngày 17/6/2010, ngày 10/4/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật. Nhằm triển khai chính sách, pháp luật về người khuyết tật, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Về lĩnh vực xây dựng cơ bản:

a. Các cơ quan được giao quản lý, khai thác sử dụng công trình là trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước; nhà ga, bến xe, bến tàu và công trình hạ tầng kỹ thuật khác có trách nhiệm rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện cải tạo công trình bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật theo lộ trình quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.

b. Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng công trình giao thông và các cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế, nghiệm thu các công trình cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới phải tuân thủ hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng để bảo đảm người khuyết tật tiếp cận (Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2002 - Quy chuẩn xây dựng công trình để bảo đảm người tàn tật tiếp cận sử dụng; Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 264:2002 - Nhà và công trình, TCXDVN 265:2002 - Đường và hè phố - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng …).

2. Về lĩnh vực vận tải:

a. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các Sở Giao thông vận tải đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải khách công cộng trong phạm vi quản lý và trên địa bàn:

- Thực hiện miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ giao thông công cộng cho người khuyết tật theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.

- Rà soát, thống kê đánh giá thực trạng phương tiện giao thông công cộng chưa bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận; xây dựng kế hoạch trang bị, cải tạo phương tiện giao thông công cộng bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.

- Bố trí thiết bị, công cụ và nhân viên để trợ giúp hành khách là người khuyết tật lên, xuống phương tiện giao thông thuận tiện. Phương án trợ giúp phải được thông báo tại các nhà ga, bến đón, trả hành khách ở những nơi dễ thấy.

b. Vụ Tài chính phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đối với doanh nghiệp đầu tư, cải tạo phương tiện giao thông bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.

3. Về hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn giao thông tiếp cận:

Vụ Khoa học - Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, xây dựng, hướng dẫn thực hiện theo quy định của Luật người khuyết tật.

4. Vụ Môi trường phối hợp với Viện Chiến lược và Phát triển GTVT khẩn trương hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn về tham gia giao thông của người khuyết tật bằng phương tiện giao thông công cộng trình Bộ trưởng ban hành trong quý III năm 2012.

Nhận được văn bản này, các cơ quan, đơn vị tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Luật người khuyết tật theo các nội dung được giao tại văn bản số 4629/BGTVT-MT ngày 02/8/2011; Có kế hoạch triển khai Nghị định số 28/2012/NĐ-CP theo các nội dung nêu trên và báo cáo Bộ trước ngày 30/6/2012. Các vướng mắc phát sinh đề nghị báo cáo về Bộ Giao thông vận tải để kịp thời xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Lưu VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3217/BGTVT-MT thực hiện Luật và Nghị định về người khuyết tật trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.681
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144