Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2813/BGTVT-KCHT về việc Mở dải phân cách tại Km938+287, QL1 trên địa bàn TP. Đà Nẵng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2813/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 05/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số : 2813/BGTVT-KCHT
V/v: Mở dải phân cách tại Km938+287, QL1 trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
- Cục Đường bộ Việt Nam.

 

Căn cứ Thông báo số 167/TB-BGTVT ngày 24/4/2009 về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, về việc mở dải phân cách tại lý trình Km938+287, QL1 đoạn Hoà Cầm - Hoà Phước, thành phố Đà Nẵng, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Do tuyến đường ngang giao với QL1 tại Km938+328 chưa được UBND thành phố Đà Nẵng triển khai đầu tư xây dựng, theo đề nghị của UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ GTVT thống nhất tạm thời chưa xây dựng dải phân cách tại lý trình Km938+287. Khi tuyến đường quy hoạch giao với QL1 tại Km938+328 được đầu tư xây dựng thì dải phân cách tại Km938+287 sẽ được xây dựng theo đúng quy hoạch đã được Bộ GTVT thoả thuận.

2. Giao Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Bộ trưởng (để b/c);
 - Khu Quản lý đường bộ V;
 - Sở GTVT Đà Nẵng;
 - Lưu: VT, KCHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2813/BGTVT-KCHT về việc Mở dải phân cách tại Km938+287, QL1 trên địa bàn TP. Đà Nẵng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


825
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41