Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2812/BGTVT-KHĐT về việc chỉ định thầu tư vấn lập dự án đầu tư “Nâng cao an toàn bến khách ngang sông” do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2812/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 05/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2812/BGTVT-KHĐT
V/v: chỉ định thầu tư vấn lập dự án đầu tư “Nâng cao an toàn bến khách ngang sông”.

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có công văn số 413/CĐTNĐ-DAVTN ngày 27/3/2009 về việc lựa chọn tư vấn lập dự án đầu tư “Nâng cao an toàn bến khách ngang sông”; tờ trình số 617/TTr-CĐTNĐ ngày 28/4/2009 trình phê duyệt đề cương dự toán khảo sát, lập dự án đầu tư “Nâng cao an toàn bến khách ngang sông”.

Về việc này, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Nhằm triển khai Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 04/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quốc gia đến năm 2010, Bộ GTVT có Quyết định số 693/QĐ-BGTVT ngày 23/3/2009 cho phép Cục ĐTNĐ lập dự án đầu tư “Nâng cao an toàn bến khách ngang sông”.

2. Đây là dự án có tính đặc thù, để đảm bảo tiến độ và tiết kiệm kinh phí lập dự án, yêu cầu Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chỉ đạo đơn vị tư vấn đã lập 03 dự án đầu tư Xây dựng các bến khách ngang sông trước đây là Công ty tư vấn xây dựng công trình thủy 1 sử dụng các tài liệu đã nghiên cứu của các dự án đã lập đồng thời tiến hành nghiên cứu, bổ sung các nội dung về cải thiện cơ sở vật chất các bến khách ngang sông; nâng cao ý thức, an toàn cho người dân khi tham gia giao thông; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn giao thông; quản lý kết cấu hạ tầng, quản lý phương tiện giao thông, tuân thủ nội dung thực hiện có trong Quyết định 259/QĐ-TTG nêu trên, hoàn thiện Dự án trình duyệt theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2812/BGTVT-KHĐT về việc chỉ định thầu tư vấn lập dự án đầu tư “Nâng cao an toàn bến khách ngang sông” do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


960
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122