Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2444/BGTVT-KCHT về thoả thuận đấu nối tạm thời đường nhánh từ trạm biến áp 220KV vào QL1A tại Km1944+000, tỉnh Long An do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2444/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 20/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2444 /BGTVT-KCHT
V/v: Thoả thuận đấu nối tạm thời đường nhánh từ trạm biến áp 220KV vào QL1A tại Km1944+000, tỉnh Long An

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Long An

Bộ GTVT nhận được Công văn số 7132/UBND-CN ngày 04/12/2008 của UBND tỉnh Long An về việc thoả thuận vị trí đấu nối đường nhánh từ trạm biến áp 220KV vào QL1A tại Km1944+000 tỉnh Long An và Công văn số 523/CĐBVN-GT ngày 20/02/2009 của Cục Đường bộ Việt Nam góp ý kiến cho đề nghị của UBND tỉnh Long An. Sau khi xem xét các tài liệu liên quan, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Để tạo điều kiện thuận lợi đưa trạm biến áp 220KV tỉnh Long An đi vào hoạt động, Bộ GTVT chấp thuận đề xuất của UBND tỉnh Long An tại Công văn số 7132/UBND-CN ngày 04/12/2008 về việc thoả thuận vị trí đấu nối đường nhánh từ trạm biến áp 220KV vào QL1A tại Km1944+000 (bên phải hướng tuyến TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ).

2. Điểm đấu nối tạm thời này phải được đưa vào danh mục các điểm đấu nối trong hồ sơ quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào các quốc lộ trên địa bàn tỉnh Long An và được UBND tỉnh Long An thoả thuận với Bộ GTVT.

3. Việc thiết kế điểm đấu nối vào QL1A tại Km1944+000 (bên phải hướng tuyến TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ) cần phải tuân thủ theo các quy định trong Tiêu chuẩn TCVN 4054:2005 “Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế” về bán kính rẽ phải, rẽ trái, tầm nhìn khi xe ra vào nút giao; chiều dài và chiều rộng của làn xe chuyển hướng, làn dừng xe chờ rẽ của làn tách nhập dòng; trắc dọc vuốt nối, ..vv.

4. Khi thực hiện xây dựng điểm đấu nối vào QL1A tại Km1944+000, đề nghị UBND tỉnh Long An chỉ đạo nhà thầu và các đơn vị liên quan tuân thủ các quy định của Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ về “Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ” và có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện chạy trên QL1A.

5. Giao cho Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công điểm đấu nối; cấp giấy phép cho đơn vị thi công và kiểm tra việc thực hiện xây dựng điểm đấu nối vào QL1A tại Km1944+000 theo đúng thoả thuận với Bộ GTVT./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Sở GTVT tỉnh Long An;
- Khu QLĐB VII;
- Lưu: VT, KCHT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2444/BGTVT-KCHT về thoả thuận đấu nối tạm thời đường nhánh từ trạm biến áp 220KV vào QL1A tại Km1944+000, tỉnh Long An do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


997
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168