Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2220/VPCP-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển Cảng Hòn Chông, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2220/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 04/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2220/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh quy hoạch phát triển Cảng Hòn Chông, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (công văn số 153/UBND-KTCN ngày 16 tháng 02 năm 2012) và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2054/BGTVT-KHĐT ngày 23 tháng 3 năm 2012) về việc điều chỉnh quy hoạch Cảng Hòn Chông, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang thành cảng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 15.000 DWT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch phát triển Cảng Hòn Chông, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang thành cảng có thể tiếp nhận tàu biển có trọng tải đến 15.000 DWT như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại các văn bản nêu trên. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện cập nhật quy mô Cảng Hòn Chông vào Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam và Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Đồng bằng sông Cửu Long.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chủ trì chỉ đạo việc thu hút, kêu gọi đầu tư xây dựng Cảng Hòn Chông theo hướng nhà đầu tư chịu trách nhiệm đầu tư, khai thác đồng bộ kết cấu hạ tầng cảng biển bao gồm cầu cảng và luồng vào cảng đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 các Vụ: KTTH, ĐP, NC, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b). Hiền 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2220/VPCP-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển Cảng Hòn Chông, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.161

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0