Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1950/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1950/TCT-CS
V/v: vé máy bay điện tử.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời Công văn số 1277/CT-HQTA ngày 7/4/2008 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về việc vé máy bay điện tử, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điều 2, Quyết định số 18/2007/QĐ-BTC ngày 22/3/2007 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý vé máy bay điện tử có quy định:

“Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo”

Tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Quy chế in, phát hành, sử dụng và quản lý vé máy bay điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BTC ngày 22/3/2007 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý vé máy bay điện tử có quy định:

“2- Giao vé điện tử cho khách hàng:

- Đối với khách hàng mua vé trực tuyến qua các website thì vé điện tử giao cho khách hàng theo quy định của Luật Giao dịch điện tử.

- Đối với khách hàng mua vé trực tiếp tại quầy bán vé thì vé điện tử giao cho khách hàng là tờ “hành trình/phiếu thu” kèm theo Phiếu thu tiền cước vận chuyển (theo mẫu kèm theo Quy chế này).”

“Điều 5. Đăng ký sử dụng vé điện tử

Tổ chức kinh doanh vận tải hàng không, có hệ thống phần mềm để lập, quản lý vé điện tử theo quy định của Hiệp hội hàng không quốc tế được sử dụng mẫu vé điện tử theo quy định Hiệp hội hàng không quốc tế và thực hiện việc đăng ký sử dụng với Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức kinh doanh vận tải hàng không đóng trụ sở chính. Thủ tục đăng ký sử dụng vé điện tử như sau:

- Đăng ký mẫu vé điện tử thực hiện theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

- Đăng ký lưu hành: đăng ký số lượng vé sẽ sử dụng trong 1 năm chi tiết đến ký hiệu vé, số vé”.

“Điều 6. In vé điện tử

1- Vé điện tử giao dịch bằng phương tiện điện tử là dữ liệu vé điện tử của Hãng hàng không gửi đến cho khách hàng, chứng từ điện tử này phải theo quy định của Luật Giao dịch điện tử, quy định của Luật kế toán và khách hàng có thể tự in ra.

2- Vé điện tử giao dịch trực tiếp với khách hàng tại quầy vé do Hãng hàng không hoặc Đại lý bán vé in trực tiếp từ hệ thống dữ liệu máy tính (tờ hành trình/phiếu thu) kèm theo Phiếu thu tiền cước vận chuyển giao cho khách hàng”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, vé máy bay điện tử khi giao cho khách hàng mua trực tiếp tại quầy bán vé là tờ “hành trình/phiếu thu” kèm theo Phiếu thu tiền cước vận chuyển theo mẫu quy định tại Quy chế in, phát hành, sử dụng và quản lý vé máy bay điện tử ban hành theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BTC nêu trên, đã được đăng ký mẫu, đăng ký lưu hành với cơ quan thuế.

Phiếu thu cước vận chuyển hàng không ký hiệu AA/99, số 3308 ban hành theo công văn số 3454 TCT/NV2 ngày 6/7/1999 chỉ có giá trị sử dụng để cung cấp cho khách hàng mua vé máy bay truyền thống bằng giấy theo quy định. Phiếu thu tiền này phải kèm theo cuống vé máy bay thì mới được xem là chứng từ hợp pháp để khấu trừ thuế giá trị gia tăng, tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa cần xác định cụ thể trường hợp của Bà Trần Thị Phương Dung là mua vé máy bay điện tử hoặc mua vé máy bay truyền thống để kết luận loại chứng từ nào là hợp pháp.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế tỉnh Khánh Hòa được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ PC;

- Ban PC, TVQT, HT;

- Lưu: VT, CS (3b),

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1950/TCT-CS ngày 21/05/2008 về việc vé máy bay điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.523

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117