Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1799/VPCP-KTTH ngày 05/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc nhập khẩu xe phục vụ duy tu bảo dưỡng đường bộ - Dự án WB2

Số hiệu: 1799/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 05/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1799/VPCP-KTTH
V/v nhập khẩu xe phục vụ duy tu bảo dưỡng đường bộ - Dự án WB2

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Thương mại,
- Bộ Giao thông vận tải,
- Tổng cục Hải quan.

 

Văn phòng Chính phủ đã nhận được công văn số 296/GTVT-KHĐT ngày 28 tháng 01 năm 2002 của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 3124TC/TCĐN ngày 02 tháng 4 năm 2002, về việc nhập khẩu ô tô phục vụ duy tu bảo dưỡng đường bộ - Dự án Quốc lộ 1 - WB2, (bản chụp công văn kèm theo).

Tiếp theo công văn số 614/VPCP-KTTH ngày 04 tháng 02 năm 2002, Văn phòng Chính phủ kính đề nghị các Bộ liên quan có ý kiến và gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 4 năm 2002 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1799/VPCP-KTTH ngày 05/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc nhập khẩu xe phục vụ duy tu bảo dưỡng đường bộ - Dự án WB2

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.979
DMCA.com Protection Status