Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1497/CĐBVN-QLPT&NL về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 977/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải do Cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1497/CĐBVN-QLPT&NL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Đường bộ Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Quyền
Ngày ban hành: 23/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1497/CĐBVN-QLPT&NL
V/v hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 977/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện điểm c khoản 1 Điều 2 Quyết định số 977/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Đề án về tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng FC cho người có giấy phép lái xe hạng C, D, E đang điều khiển ôtô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc, Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn tổ chức thực hiện như sau:

I. CÁC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương phổ biến các nội dung của Quyết định số 977/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người có giấy phép lái xe hạng C, D, E đang điều khiển ôtô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc có nhu cầu nâng hạng lên giấy phép lái xe hạng FC biết và thực hiện.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ kinh doanh đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố:

a) Lập danh sách đăng ký học và sát hạch lái xe hạng FC;

b) Xác nhận điều kiện theo từng đối tượng những người có giấy phép lái xe hạng C, D, E đang điều khiển ôtô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc do doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải đang quản lý có nhu cầu nâng hạng lên giấy phép lái xe hạng FC theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 977/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

c) Gửi danh sách đăng ký học và sát hạch lái xe hạng FC tới Sở Giao thông vận tải trước ngày 15/5/2009.

Danh sách đăng ký học và sát hạch lái xe hạng FC theo mẫu tại phụ lục 1.

3. Tiếp nhận, rà soát danh sách đăng ký học và sát hạch lái xe hạng FC của các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ kinh doanh theo các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 977/QĐ-BGTVT ngày 15/4/2009 của Bộ Giao thông vận tải.

Tổng hợp danh sách những người đủ điều kiện tham gia học, sát hạch lái xe hạng FC theo từng loại đối tượng, thực hiện xong trước ngày 31/5/2009 và báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam để theo dõi quản lý danh sách tổng hợp cho phép học, sát hạch lái xe hạng FC theo mẫu tại phụ lục 2.

4. Sắp xếp, bố trí kế hoạch sát hạch cho các đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 1 Quyết định số 977/QĐ-BGTVT ngày 15/4/2009 của Bộ Giao thông vận tải.

Thông báo các cơ sở đào tạo lái xe có chức năng đào tạo hạng FC để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người lái xe đăng ký học cho các đối tượng quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều 1 Quyết định số 977/QĐ-BGTVT ngày 15/4/2009 của Bộ Giao thông vận tải.

a) Đối với Sở Giao thông vận tải có cơ sở đào tạo lái xe hạng FC:

Chỉ đạo các cơ sở tổ chức đào tạo, tổ chức sát hạch cho các đối tượng đủ điều kiện (kể cả những người có giấy phép lái xe hạng C, D, E không do Sở quản lý). Sau khi nâng hạng cấp giấy phép lái xe hạng FC, giấy phép lái xe hạng C, D, E phải được cắt góc; giấy phép lái xe hạng FC phải được di chuyển về cơ quan quản lý giấy phép lái xe hạng C, D, E trước đó;

b) Đối với Sở Giao thông vận tải chưa có cơ sở đào tạo lái xe hạng FC:

Sở liên hệ với Sở Giao thông vận tải thuộc địa phương khác (nơi có cơ sở đào tạo lái xe hạng FC) và gửi danh sách tổng hợp cho phép học, sát hạch lái xe hạng FC (kể cả những người có giấy phép lái xe hạng C, D, E không do Sở quản lý) để được tạo điều kiện bố trí tham gia khóa học và dự sát hạch lái xe. Sau khi nâng hạng, cấp giấy phép lái xe hạng FC, Sở Giao thông vận tải (nơi sát hạch nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng FC) thông báo danh sách những người đã được cấp giấy phép lái xe hạng FC cho Sở Giao thông vận tải gửi học viên đến học, sát hạch biết;

c) Đối với Sở chưa có sát hạch viên lái xe hạng FC:

Sở liên hệ, đề nghị Sở Giao thông vận tải thuộc địa phương khác (nơi có sát hạch viên lái xe hạng FC) cử sát hạch viên có đủ điều kiện giúp tổ chức kỳ sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng FC theo quy định.

II. VỀ THỰC HIỆN ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH:

1. Về đào tạo:

a) Đối với các học viên tham gia học lý thuyết (quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Quyết định số 977/QĐ-BGTVT ngày 15/4/2009 của Bộ Giao thông vận tải) do cơ sở đào tạo lái xe có chức năng đào tạo lái xe hạng FC tổ chức dạy các môn lý thuyết, gồm: Luật giao thông đường bộ, kiến thức mới về nâng hạng, nghiệp vụ vận tải và đạo đức người lái xe theo nội dung và chương trình đào tạo lái xe hiện hành;

Các cơ sở đào tạo bố trí thời gian học phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; tổ chức kiểm tra theo quy định trước khi lập danh sách đăng ký sát hạch nhưng không cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nâng hạng; học viên tham dự các khóa đào tạo theo quy định này không tính vào lưu lượng của cơ sở đào tạo.

b) Đối với các học viên tham gia học cả môn lý thuyết và thực hành lái xe (quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1 Quyết định số 977/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải), cơ sở đào tạo có chức năng đào tạo lái xe hạng FC thực hiện đào tạo theo quy định hiện hành; Trường hợp cơ sở đào tạo chưa có đủ xe tập lái đáp ứng nhu cầu, cho phép thuê theo hợp đồng, nhưng phải đảm bảo các điều kiện của xe tập lái theo quy định.

2. Về sát hạch

2.1. Bố trí hình sát hạch, kích thước hình sát hạch và quy trình sát hạch lái xe hạng FC thực hiện theo văn bản hướng dẫn số 1431/CĐBVN-QLPT&NL ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Cục Đường bộ Việt Nam.

2.2. Điều kiện dự sát hạch

a) Đối với đối tượng quy định tại điểm a , b khoản 2 Điều 1 Quyết định số 977/QĐ-BGTVT:

- Có đủ sức khỏe để điều khiển ôtô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc (hạng FC) theo quy định của Bộ Y tế;

- Có giấy phép lái xe hạng C hoặc D hoặc E do ngành Giao thông vận tải cấp;

- Có tên trong danh sách đăng ký sát hạch của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đồng thời có tên trong danh sách tổng hợp cho phép học, sát hạch lái xe hạng FC của Sở Giao thông vận tải;

- Có giấy xác nhận thời gian lái xe, số kilômét (km) lái xe an toàn theo giấy phép lái xe hiện có và thời gian liên tục lái xe ôtô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc (theo mẫu tại phụ lục 3a, 3b);

- Có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm 2.3 mục 2 văn bản này;

- Nộp đủ phí sát hạch theo quy định.

b) Đối với đối tượng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Quyết định số 977/QĐ-BGTVT:

Có đủ các điều kiện quy định tại điểm a mục 2.2 nêu trên nhưng thay điều kiện “có tên trong danh sách đăng ký sát hạch” bằng “có tên trong danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo (báo cáo 2)”.

c) Đối với đối tượng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1 Quyết định số 977/QĐ-BGTVT:

Các điều kiện quy định tại điểm b mục 2.2 nêu trên và có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nâng hạng.

2.3. Hồ sơ sát hạch

Ngoài các hồ sơ quy định tại điểm 2.2 nêu trên, người dự sát hạch phải có đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng FC (theo mẫu tại Phụ lục 4) và bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời gian sử dụng kèm theo bản gốc để đối chiếu khi sát hạch lái xe;

2.4. Chuẩn bị kỳ sát hạch

Ban quản lý sát hạch có các nhiệm vụ sau đây:

a) Đối với sát hạch lái xe cho các đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 1 Quyết định số 977/QĐ-BGTVT:

- Tiếp nhận danh sách đăng ký sát hạch lái xe hạng FC: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh lập báo cáo đăng ký sát hạch (Theo mẫu tại phụ lục 5) gửi cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe trước kỳ sát hạch ít nhất 10 ngày;

- Kiểm tra điều kiện thí sinh dự sát hạch theo quy định tại điểm a mục 2.2 nêu trên và người dự sát hạch phải có tên trong danh sách tổng hợp cho phép sát hạch lái xe hạng FC; người được giao nhiệm vụ kiểm tra, duyệt hồ sơ thí sinh dự sát hạch phải thực hiện:

+ Phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh lập biên bản kiểm tra hồ sơ lái xe và chịu trách nhiệm về sự chính xác của công việc duyệt hồ sơ thí sinh dự sát hạch;

+ Ghi và ký xác nhận vào biên bản tổng hợp kết quả sát hạch của thí sinh các nội dung được miễn thi; ví dụ: “miễn thi lý thuyết theo Quyết định số 977/QĐ-BGTVT”.

- Dự kiến lịch sát hạch và thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh;

- Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Giám đốc Sở Giao thông vận tải duyệt và ra quyết định tổ chức kỳ sát hạch; thành lập hội đồng sát hạch, tổ sát hạch, tổ giám sát kỳ sát hạch.

b) Đối với sát hạch lái xe cho các đối tượng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Quyết định số 977/QĐ-BGTVT:

- Tiếp nhận danh sách đề nghị sát hạch (báo cáo 2);

- Kiểm tra điều kiện thí sinh dự sát hạch theo quy định tại điểm b mục 2.2 nêu trên và người dự sát hạch phải có tên trong danh sách tổng hợp cho phép học, sát hạch lái xe hạng FC; người được giao nhiệm vụ kiểm tra, duyệt hồ sơ thí sinh dự sát hạch phải phối hợp với cơ sở đào tạo lập biên bản kiểm tra hồ sơ lái xe và chịu trách nhiệm về sự chính xác của công việc duyệt hồ sơ thí sinh dự sát hạch;

- Dự kiến lịch sát hạch và thông báo cho cơ sở đào tạo.

- Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Giám đốc Sở Giao thông vận tải duyệt và ra quyết định tổ chức kỳ sát hạch; thành lập tổ sát hạch, tổ giám sát kỳ sát hạch.

c) Đối với sát hạch lái xe cho các đối tượng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1 Quyết định số 977/QĐ-BGTVT: Thực hiện như điểm b nêu trên, nhưng bổ sung nội dung tiếp nhận và sử dụng báo cáo 1 theo quy định hiện hành.

2.5. Hội đồng sát hạch: Thực hiện theo quy định hiện hành; trường hợp sát hạch lái xe cho các đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 1 Quyết định số 977/QĐ-BGTVT, thì không có phó chủ tịch hội đồng sát hạch.

2.6. Lưu trữ hồ sơ kết quả sát hạch

2.6.1. Đối với Ban quản lý sát hạch: Thực hiện theo quy định hiện hành Quyết định số 977/QĐ-BGTVT , thay báo cáo 1 bằng danh sách tổng hợp cho phép học, sát hạch lái xe hạng FC của Sở Giao thông vận tải;

b) Đối với các đối tượng dự sát hạch theo điểm a, b khoản 2 Điều 1 Quyết định số 977/QĐ-BGTVT, thay báo cáo 2 bằng danh sách đăng ký sát hạch lái xe hạng FC của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

2.6.2. Đối với cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe và thí sinh: Thực hiện theo quy định hiện hành.

Hồ sơ gốc của thí sinh dự sát hạch lái xe theo Quyết định số 977/QĐ-BGTVT:

a) Đối với các đối tượng dự sát hạch theo điểm a, b, c khoản 2 Điều 1 Quyết định số 977/QĐ-BGTVT, gồm: Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe;

b) Đối với các đối tượng dự sát hạch theo điểm d khoản 2 Điều 1 Quyết định số 977/QĐ-BGTVT, gồm: Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe và giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nâng hạng.

3. Để Trung tâm sát hạch lái xe đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của tiêu chuẩn và đáp ứng nhu cầu sát hạch lái xe hạng FC cho người có giấy phép lái xe hạng C, D, E đang điều khiển ôtô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc, đề nghị các Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các Trung tâm sát hạch lái xe thực hiện như sau:

a) Điều chỉnh, bổ sung các hạng mục công trình cơ bản, sân sát hạch, xe cơ giới dùng để sát hạch.

Đối với các Trung tâm sát hạch lái xe loại 1 và các Trung tâm sát hạch lái xe loại 2 có đủ điều kiện, cần khẩn trương đầu tư hoặc thuê xe theo hợp đồng ôtô đầu kéo sơ mi rơ moóc loại 20 Feet, sân sát hạch có bố trí hình sát hạch theo hướng dẫn tại văn bản hướng dẫn số 1431/CĐBVN-QLPT&NL ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Cục Đường bộ Việt Nam, cọc chuẩn và các trang thiết bị cần thiết để phục vụ công việc sát hạch theo quy trình.

b) Bổ sung các trang thiết bị phục vụ công tác sát hạch lý thuyết và thực hành lái xe trong hình, cụ thể là:

- Lắp camera tại phòng thi lý thuyết để hội đồng sát hạch theo dõi giám sát quá trình thi;

- Bổ sung vách ngăn giữa các máy tính phục vụ sát hạch lý thuyết, để thí sinh không trao đổi bài trong quá trình thi;

- Lắp hệ thống loa tại khu vực thi để thông báo công khai các lỗi vi phạm và kết quả sát hạch của thí sinh.

Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra các Trung tâm sát hạch lái xe có đăng ký sát hạch lái xe hạng FC theo các nội dung trên và báo cáo trước ngày 01/6/2009 để Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, cấp giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện sát hạch lái xe hạng FC.

Tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng FC cho người có giấy phép lái xe hạng C, D, E đang điều khiển ôtô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc là công việc hết sức cấp thiết, đang được dư luận xã hội quan tâm, đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo đáp ứng nhu cầu của người dân.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Doãn Thọ (để báo cáo);
- Vụ TCCB;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Các Trung tâm sát hạch lái xe (để thực hiện);
- Các cơ sở đào tạo lái xe;
- Lưu VP, QLPT&NL.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Văn Quyền

 


PHỤ LỤC 1

MẪU DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC VÀ SÁT HẠCH LÁI XE HẠNG FC
(Ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn số 1497/CĐBVN-QLPT&NL ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Cục Đường bộ Việt Nam)

TỈNH, THÀNH PHỐ ……….
CÔNG TY (HTX) …………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: ………………

…………, ngày …….. tháng ……… năm 2009

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải ……………….

Căn cứ điều kiện của người lái xe quy định tại Quyết định số 977/QĐ-BGTVT ngày 15/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Công ty (Hợp tác xã, hộ kinh doanh) ………….. đã kiểm tra, lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện gồm:

- Đối tượng 1: Miễn tham gia khóa học, sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trên đường; tham dự sát hạch lái xe trong hình;

- Đối tượng 2: Miễn tham gia khóa học; tham dự sát hạch lý thuyết, lái xe trong hình và trên đường;

- Đối tượng 3: Miễn học thực hành lái xe; tham gia học lý thuyết và dự sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường;

- Đối tượng 4: Tham gia học, sát hạch theo nội dung, quy định hiện hành.

Công ty, (Hợp tác xã, hộ kinh doanh) ……………… xin chịu trách nhiệm về tính xác thực đối với các điều kiện của cá nhân trong danh sách và đề nghị Sở GTVT ……….. chấp thuận, tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo quy định.

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số CMND

Nơi cư trú

Đơn vị công tác

Đã có GPLX hạng

Đối tượng xin tham dự học và sát hạch

Đối tượng 1

Đối tượng 2

Đối tượng 3

Đối tượng 4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

Tên xếp theo vần A, B, C ………..

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC (CHỦ NHIỆM, CHỦ HỘ)

 

PHỤ LỤC 2

MẪU DANH SÁCH TỔNG HỢP CHO PHÉP HỌC VÀ SÁT HẠCH LÁI XE HẠNG FC
(Ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn số 1497/CĐBVN-QLPT&NL ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Cục Đường bộ Việt Nam)

TỈNH, THÀNH PHỐ ……….
SỞ GTVT …………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: …………………..

…………, ngày …….. tháng 5 năm 2009

 

DANH SÁCH TỔNG HỢP CHO PHÉP HỌC, SÁT HẠCH LÁI XE HẠNG FC

Căn cứ điều kiện của người lái xe quy định tại Quyết định số 977/QĐ-BGTVT ngày 15/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải ………….. đã rà soát và tổng hợp danh sách các đối tượng đủ điều kiện tham gia học và sát hạch lái xe hạng FC gồm:

- Đối tượng 1: Miễn tham gia khóa học, miễn sát hạch lý thuyết, miễn sát hạch thực hành lái xe trên đường; tham dự sát hạch lái xe trong hình;

- Đối tượng 2: Miễn tham gia khóa học; tham dự sát hạch lý thuyết, lái xe trong hình và trên đường;

- Đối tượng 3: Miễn học thực hành lái xe; tham gia học lý thuyết và dự sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường;

- Đối tượng 4: Tham gia học, sát hạch theo nội dung, quy định hiện hành.

Danh sách lái xe hạng C, D, E đủ điều kiện tham gia học và sát hạch lái xe hạng FC như sau:

2) Đối với người được miễn tham gia khóa học; tham dự sát hạch lý thuyết, lái xe trong hình và trên đường;

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số CMND

Nơi cư trú

Đơn vị công tác

Đã có GPLX hạng

Giấy chứng nhận sức khỏe hợp lệ

Số chứng chỉ tốt nghiệp

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

Tên xếp theo vần A, B, C ………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Đối với người được miễn học thực hành lái xe, tham gia học lý thuyết và dự sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường;

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số CMND

Nơi cư trú

Đơn vị công tác

Đã có GPLX hạng

Giấy chứng nhận sức khỏe hợp lệ

Số chứng chỉ tốt nghiệp

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

Tên xếp theo vần A, B, C ………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Đối với người phải tham gia học, sát hạch theo nội dung, quy định hiện hành.

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số CMND

Nơi cư trú

Đơn vị công tác

Đã có GPLX hạng

Giấy chứng nhận sức khỏe hợp lệ

Số chứng chỉ tốt nghiệp

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

Tên xếp theo vần A, B, C ………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC (CHỦ NHIỆM, CHỦ HỘ)

 


PHỤ LỤC 3a

MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN, SỐ KILÔMÉT LÁI XE AN TOÀN VÀ THỜI GIAN LIÊN TỤC LÁI XE ÔTÔ ĐẦU KÉO KÉO SƠ MI RƠ MOÓC
(Ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn số    /CĐBVN-QLPT&NL ngày    tháng    năm 2009 của Cục Đường bộ Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

GIẤY XÁC NHẬN

Thời gian, số kilômét lái xe an toàn và thời gian
liên tục lái xe ôtô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải ……………………………………

 

Cơ quan (doanh nghiệp, hợp tác xã): ....................................................................................

Địa chỉ: ……………………………………….. Số điện thoại: .......................................................

Xác nhận:

Ông (Bà): .............................................................................................................................

Sinh ngày: ………………………… tháng …………………………. năm …………………

Nơi cư trú: ...........................................................................................................................

............................................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số ………………………… cấp ngày …………. tháng ….. năm .........

Nơi cấp …………………………………………

GPLX số ………………….., hạng ……….. do ……………………………………………………. cấp ngày ………….. tháng …………. năm ……………………..

Từ ngày được cấp GPLX đến nay, có …………….. năm lái xe và có ………………….. km lái xe an toàn, có ………… năm liên tục lái xe ôtô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc tại  …………….

Cơ quan (doanh nghiệp, hợp tác xã) ………….. xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xác nhận của mình.

 

 

………., ngày ………. tháng ……. năm ………
GIÁM ĐỐC (CHỦ NHIỆM)
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 3b

MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN, SỐ KILÔMÉT LÁI XE AN TOÀN VÀ THỜI GIAN LIÊN TỤC LÁI XE ÔTÔ ĐẦU KÉO KÉO SƠ MI RƠ MOÓC
(Ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn số    /CĐBVN-QLPT&NL ngày    tháng    năm 2009 của Cục Đường bộ Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

 

GIẤY XÁC NHẬN

Thời gian, số kilômét lái xe an toàn và thời gian
liên tục lái xe ôtô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải ……………………………………

 

Tôi là: ..................................................................................................................................

Sinh ngày …… tháng ………. năm ……………………………

Nơi cư trú ............................................................................................................................

............................................................................................................................................

Có Giấy chứng minh nhân dân số ……………………… cấp ngày …………. tháng ….. năm .......

Nơi cấp …………………………………………

Hiện tại tôi có GPLX số ………………….., hạng ……….. do ……………………………………… cấp ngày ………….. tháng …………. năm ……………………..

Từ ngày được cấp GPLX đến nay, có …………….. năm lái xe và có ………………….. km lái xe an toàn, có ………… năm liên tục lái xe ôtô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc tại ……………….

Từ ngày được cấp GPLX đến nay, tôi đã có ……………... năm lái xe và có ………….km lái xe an toàn, có ……… năm liên tục lái xe ôtô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc tại …………………..

Đề nghị Sở Giao thông vận tải …………. cho tôi được học và dự sát hạch lấy GPLX hạng FC

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.

 

 

CHỦ TỊCH
(xác nhận, ký tên, đóng dấu)

………., ngày ………. tháng ……. năm ………

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 4

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH LÁI XE HẠNG FC
(Ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn số    /CĐBVN-QLPT&NL ngày    tháng    năm 2009 của Cục Đường bộ Việt Nam)

Ảnh
3 x 4cm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH
LÁI XE HẠNG FC

 

Kính gửi: ……………………………………

 

Tôi là: ……………………………………………… Quốc tịch ........................................................

Sinh ngày …… tháng ………. năm …………………………….....................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ............................................................................................

Nơi cư trú ............................................................................................................................

............................................................................................................................................

Đơn vị công tác ....................................................................................................................

Số Chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) ........................................................................

cấp ngày …………. tháng ….. năm ………………… Nơi cấp ...................................................

Tại .......................................................................................................................................

Đã có Giấy phép lái xe số ……………………………… hạng .....................................................

do ……………………………………………… cấp ngày ………… tháng …….. năm .....................

Đề nghị cho tôi được học, dự sát hạch để cấp Giấy phép lái xe hạng ………………………........

Xin gửi kèm theo:

- 01 Giấy chứng nhận sức khỏe

- 04 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm

- Bản photocopy Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu)

- Các tài liệu khác có liên quan gồm:

............................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

 

………., Ngày ………. tháng ……. năm ………
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 


PHỤ LỤC 5

MẪU DANH SÁCH ĐĂNG KÝ SÁT HẠCH LÁI XE HẠNG FC
(Ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn số 1497/CĐBVN-QLPT&NL ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Cục Đường bộ Việt Nam)

TỈNH, THÀNH PHỐ ……….
CÔNG TY (HTX) …………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: …………………..

…………, ngày …….. tháng ... năm 2009

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải ……...

 

Căn cứ danh sách tổng hợp cho phép học và sát hạch lái xe của Sở Giao thông vận tải ………., Công ty, (Hợp tác xã, hộ kinh doanh) ……………. xin đăng ký sát hạch lái xe hạng FC ngày … tháng … năm …….. như sau:

1) Đối với người được miễn tham gia khóa học, miễn sát hạch lý thuyết, miễn sát hạch thực hành lái xe trên đường; tham dự sát hạch lái xe trong hình;

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số CMND

Nơi cư trú

Đơn vị công tác

Đã có GPLX hạng

Giấy chứng nhận sức khỏe hợp lệ

Số chứng chỉ tốt nghiệp

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

Tên xếp theo vần A, B, C ………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số CMND

Nơi cư trú

Đơn vị công tác

Đã có GPLX hạng

Đối tượng xin tham dự học và sát hạch

Đối tượng 1

Đối tượng 2

Đối tượng 3

Đối tượng 4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

Tên xếp theo vần A, B, C ………..

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1497/CĐBVN-QLPT&NL về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 977/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải do Cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.259
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168