Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1368/UBND-ĐTMT về việc gia hạn thời gian lưu hành các loại xe 3, 4 bánh tự chế trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1368/UBND-ĐTMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 29/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1368/UBND-ĐTMT
Về gia hạn thời gian lưu hành các loại xe 3, 4 bánh tự chế trên địa bàn thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ban An toàn giao thông thành phố;
- Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo TP;
- Sở Giao thông - Công chính;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Tài nguyên - Môi trường;
- Sở Công nghiệp; Công an thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

 

Thực hiện Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành các chính sách cụ thể hỗ trợ việc chuyển đổi nghề nghiệp hoặc thay thế các loại phương tiện giao thông không được phép lưu hành trước ngày 31 tháng 12 năm 2008;

Xét đề nghị của Sở Giao thông - Công chính (Công văn số 243/SGTCC-VTCN ngày 28 tháng 02 năm 2008) về gia hạn thời gian lưu hành các loại xe 3, 4 bánh tự chế trên địa bàn thành phố;

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận gia hạn thời gian lưu hành cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2008 đối với các loại xe 3, 4 bánh tự chế (cơ giới và đẩy tay), thay vì sẽ hết thời gian lưu hành vào ngày 01 tháng 3 năm 2008 theo quy định tại Công văn số 9207/UBND-ĐTMT ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện cần khẩn trương chỉ đạo hoàn tất công tác điều tra khảo sát hiện trạng về số lượng, đối tượng sử dụng các loại xe 3, 4 bánh tự chế theo yêu cầu tiến độ công việc của Ban Xây dựng Đề án chuyển đổi (Sở Giao thông - Công chính), đã được Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tại Thông báo số 102/TB-VP ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Giám đốc các Sở Giao thông - Công chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công nghiệp, Sở Tài nguyên - Môi trường, Trưởng Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp hoàn tất, trình Đề án chuyển đổi các loại xe 3, 4 bánh tự chế không được phép lưu hành, hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với chủ xe để Ủy ban nhân dân thành phố xem xét cho thực hiện, đảm bảo tuân thủ nghiêm thời gian lưu hành đã được gia hạn nói trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban An toàn giao thông quốc gia;
- Các Bộ Công thương, Công an, Y tế;
- Thường trực Thành Ủy;
- Thường trực HĐNDTP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Các sở-ban-ngành thành phố;
- Tổng Công ty SAMCO;
- Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn;
- Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ;
- Các cơ quan báo đài TW và TP;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-Thg).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH  
Nguyễn Hữu Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1368/UBND-ĐTMT về việc gia hạn thời gian lưu hành các loại xe 3, 4 bánh tự chế trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.586
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112