Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1183/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thưởng an toàn hàng không

Số hiệu: 1183/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 10/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1183/LĐTBXH-TL
V/v: Hướng dẫn thực hiện chế độ thưởng an toàn hàng không

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam

 

Trả lời công văn số 293/TCTHK-TCCB ngày 17/02/2006 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 16/12/2005 và Thông tư số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2005, cùng với việc xây dựng đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch, các công ty nhà nước thuộc một số ngành, nghề (Hàng không, điện lực…) phải xây dựng quỹ thưởng an toàn làm căn cứ để lập kế hoạch tổng chi phí về tiền lương. Việc xác định quỹ thưởng an toàn được tính theo quy định và hướng dẫn tại điểm 4, mục II, Thông tư số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên, trong đó:

- Lđh: là số lao động định mức của các chức danh được hưởng chế độ thưởng an toàn hàng không;

- Hcb: là hệ số luơng cấp bậc, chức vụ, lương chuyên môn nghiệp vụ bình quân;

Trên cơ sở quỹ tiền thưởng an toàn đã xác định, hàng năm Tổng công ty Hàng không Việt Nam phối hợp với Ban chấp hành công đoàn Tổng công ty xây dựng quy chế thưởng an toàn trình Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc ban hành và công bố công khai trong Tổng công ty, phổ biến đến từng người lao đông.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty Hàng không Việt Nam biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TL (3).

T/L BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG 
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1183/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thưởng an toàn hàng không

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.336
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250