Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 9637/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc góp ý dự thảo văn bản Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, THCS, THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 9637/BGDĐT-KTKĐCLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn An Ninh
Ngày ban hành: 15/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 9637/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v Góp ý dự thảo văn bản Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, THCS, THPT.

Hà Nội, ngày 15 tháng 10  năm 2008

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Chương trình công tác năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đã dự thảo văn bản: “Quyết định ban hành Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông”.

Để hoàn thiện văn bản, Cục đề nghị quý Sở tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các trường trung học phổ thông, các phòng giáo dục và đào tạo trong tỉnh, sau đó tổng hợp ý kiến và gửi văn bản góp ý về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Văn bản góp ý gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 11 năm 2008 theo địa chỉ: Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục - Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 30 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; email: cucktkd@moet.edu.vn; điện thoại: 04 38683361; fax: 04 38683892.

Những vấn đề cần trao đổi thêm, xin liên hệ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (qua TS. Đỗ Anh Dũng, chuyên viên chính - Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục, điện thoại: 0903433118)./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
TT. Thường trực Bành Tiến Long (để b/c);
Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Nguyễn An Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 9637/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc góp ý dự thảo văn bản Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, THCS, THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.114
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155