Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 9617/BGD&ĐT-KT&KĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh ĐH, CĐ, THCN từ năm 2006 đến năm 2008 đối với học sinh học chương trình phân ban thí điểm

Số hiệu: 9617/BGD&ĐT-KT&KĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 20/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9617/BGD&ĐT-KT&KĐ
 V/v thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh ĐH, CĐ, THCN từ năm 2006 đến năm 2008 đối với học sinh học chương trình phân ban thí điểm

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện, các trường đại học,cao đẳng, trung học chuyên nghiệp

- Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp từ năm 2006 đến năm 2008 đối với học sinh học chương trình trung học phổ thông phân ban thí điểm (gọi tắt là chương trình phân ban) như sau:

1. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Học sinh học xong chương trình THPT phân ban, đủ điều kiện dự thi theo Qui chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được tham dự kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

a) Về môn thi:

Các môn thi tốt nghiệp đối với học sinh học chương trình THPT phân ban giống như các môn thi tốt nghiệp đối với học sinh học chương trình THPT không phân ban hiện hành.

b) Về đề thi:

Với mỗi môn thi, có đề thi riêng cho học sinh học chương trình THPT phân ban; học sinh học chương trình Ban Khoa học tự nhiên và học sinh học chương trình Ban Khoa học xã hội và nhân văn thi chung một đề. Nội dung đề thi dựa trên mặt bằng kiến thức cơ bản của chương trình Ban Khoa học tự nhiên và Ban Khoa học xã hội và nhân văn. Đề thi gồm hai phần:

phần các câu hỏi bắt buộc đối với tất cả thí sinh và phần các câu hỏi tự chọn theo đặc điểm chương trình từng ban.

2. Thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp

a) Đăng ký dự thi:

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông phân ban được lựa chọn trường học, ngành đào tạo và đăng ký dự thi theo 4 khối thi A, B, C, D và các khối năng khiếu như học sinh học chương trình không phân ban hiện hành.

b) Khối thi, môn thi, nội dung thi:

- Khối A: Thi Toán, Vật lí, Hoá học. Nội dung đề thi theo chương trình Ban Khoa học tự nhiên.

- Khối B: Thi Toán, Hoá học, Sinh học. Nội dung đề thi theo chương trình Ban Khoa học tự nhiên.

- Khối C: Thi Văn, Lịch sử, Địa lí. Nội dung đề thi theo chương trình Ban Khoa học xã hội và nhân văn.

- Khối D: Thi Toán, Văn, Ngoại ngữ. Nội dung đề thi theo chương trình Ban Khoa học xã hội và nhân văn.

c) Cấu trúc đề thi:

Đề thi gồm 2 phần: Phần câu hỏi bắt buộc đối với tất cả các thí sinh và phần câu hỏi tự chọn theo nội dung chương trình THPT phân ban và chương trình không phân ban.

d) Xét tuyển:

Tất cả các thí sinh, không phân biệt chương trình học, đã đạt yêu cầu về điểm thi, được xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp theo cùng điểm chuẩn chung của trường hoặc ngành (nếu trường xét tuyển theo ngành).

Bộ yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp quán triệt những nội dung trên và thông báo kịp thời đến các trường THPT thí điểm phân ban, các học sinh học chương trình phân ban để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện)
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Khoa giáo TW; Để
- Thủ tướng Chính phủ; báo
- Văn phòng Chính phủ; cáo
- Văn phòng Quốc hội;
- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
- Các Thứ trưởng Bộ GD&ĐT;
- UBND các tỉnh, thành phố Để
trực thuộc Trung ương; thực
- C¸c đơn vị trong cơ quan Bộ; hiện
- Công báo;
- Lưu VT, Vụ Pháp chế,
Cục KT&KĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
BÀNH TIẾN LONG

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 9617/BGD&ĐT-KT&KĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh ĐH, CĐ, THCN từ năm 2006 đến năm 2008 đối với học sinh học chương trình phân ban thí điểm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.332
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25