Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9535/BGDĐT-KHTC về việc báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 9535/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 27/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 9535/BGDĐT-KHTC
V/v: Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện
- Các trường đại học, trường cao đẳng

 

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị trong năm học 2009-2010 các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng (sau đây gọi tắt là trường) công khai tại trường và báo cáo về Bộ các nội dung chính sau đây:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

a) Các chuẩn đầu ra đã công bố (ghi rõ ngày quyết định công bố và địa chỉ trang thông tin điện tử để truy cập).

b) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp năm 2008 có việc làm.

c) Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục (nếu có).

2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

a) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên tính đến ngày 31/10/2009: Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (theo Biểu mẫu 23 của Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT). Số sinh viên/1 giảng viên chia theo ngành đào tạo (tính theo sinh viên, giảng viên thực tế và theo sinh viên, giảng viên quy đổi).

b) Cơ sở vật chất: Số lượng và diện tích giảng đường, phòng học, phòng chuyên môn, xưởng thực tập, ký túc xá và khu thể thao, các loại thiết bị đào tạo và thí nghiệm được sử dụng (theo Biểu mẫu 22 của Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT).

3. Công khai thu chi tài chính:

a) Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học (năm học 2009-2010).

b) Các nguồn thu khác của trường (ngoài học phí và các khoản thu khác từ người học): Thu từ hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ, các hoạt động dịch vụ .v.v...(theo số dự toán năm 2009).

c) Ngân sách nhà nước cấp (nếu có) bao gồm chi thường xuyên, chi đầu tư, .... (theo số dự toán năm 2009).

d) Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, học bổng và trợ cấp (số lượng sinh viên và số dự toán kinh phí thực hiện năm 2009).

đ) Kết quả kiểm toán năm 2008, năm 2009 (nếu có): Ngày được kiểm toán và kết luận kiểm toán.

e) Thu nhập bình quân/1 tháng của giảng viên; của cán bộ quản lý và của nhân viên phục vụ (năm 2008 và ước thực hiện năm 2009).

4. Về hình thức và địa điểm công khai:

a) Công khai trên trang thông tin điện tử của trường.

b) Có các tài liệu in đầy đủ tại các khoa, trung tâm và thư viện trường ở vị trí thuận tiện để mọi người tiếp cận dễ dàng.

Báo cáo của các trường gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/12/2009 theo các địa chỉ email sau đây:

- Vụ Kế hoạch-Tài chính: pvthang@moet.edu.vn;

- Vụ Giáo dục Đại học: vugddh@moet.edu.vn;

- Thanh tra: thanhtra@moet.edu.vn;

- Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục: cucng@moet.edu.vn;

- Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục: cucktkd@moet.edu.vn;

- Cục Công nghệ Thông tin: cuccntt@moet.edu.vn;

- Văn phòng Bộ: vanphongbo@moet.edu.vn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kiểm tra thực tế tại một số trường trước ngày 15/01/2010 và thông báo danh sách những đơn vị không được tuyển sinh trong năm 2010 vì không đáp ứng các nội dung yêu cầu công khai nói trên.

Đề nghị các trường nghiêm túc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ ngành TW;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ, Cục và đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT;
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9535/BGDĐT-KHTC về việc báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.339

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219