Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 894/TTg-QHQT về việc dự án do tổ chức phi chính phủ Ủy ban công giáo đói nghèo (CCFD) và Ủy ban Châu Âu (EC) viện trợ cho Trường Hoa Sữa Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 894/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 09/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 894/TTg-QHQT
V/v Dự án do tổ chức phi chính  phủ CCFD và EC viện trợ cho  Trường Hoa Sữa Hà Nội

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3558/BKH-KTĐN ngày 20 tháng 5 năm 2008) về việc Trường Trung học tư thục kinh tế - du lịch Hoa Sữa - Hà Nội tiếp nhận dự án do tổ chức Ủy ban công giáo đói nghèo (Pháp) và Ủy ban Châu Âu viện trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Trường Trung học tư thục kinh tế - du lịch Hoa Sữa Hà Nội tiếp nhận Dự án "Góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam thông qua việc đào tạo nghề và kiếm việc làm cho 1600 thanh niên nam nữ có hoàn cảnh khó khăn trong lĩnh vực du lịch đặc biệt trong khách sạn nhà hàng" do Ủy ban Châu Âu (EC) và tổ chức phi chính phủ Ủy ban công giáo chống đói nghèo (CCFD)- Pháp viện trợ là 887.701,1 Euro (Ủy ban Châu Âu viện trợ 739.750,92 Euro, Ủy ban công giáo chống đói nghèo (Pháp) viện trợ 147.950,18 Euro). Dự án nhập khẩu 01 xe ô tô 16 chỗ ngồi. Vốn đối ứng do Trường Trung học tư thục kinh tế - du lịch Hoa Sữa đóng góp bằng tiền mặt là 98.633,46 Euro.

2. Giao Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ký kết văn kiện Dự án với bên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- Trường Tư thục Kinh tế, du lịch Hoa Sữa HN;
- VPCP: BTCN, các PCN;
 các Vụ: KGVX, TH;
- TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).27

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 894/TTg-QHQT về việc dự án do tổ chức phi chính phủ Ủy ban công giáo đói nghèo (CCFD) và Ủy ban Châu Âu (EC) viện trợ cho Trường Hoa Sữa Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.712
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78