Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 8316/BGDĐT-GDĐH về việc báo cáo điểm trúng tuyển NV2, điều kiện xét tuyển NV3 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 8316/BGDĐT-GDĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 10/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 8316/BGDĐT-GDĐH
V/v Báo cáo điểm trúng tuyển NV2, điều kiện xét tuyển NV3.

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Đại học, Học viện
- Các trường Đại học và Cao đẳng

 

Thực hiện lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2008, đến hết giờ giao dịch thường lệ của bưu điện ngày 10/9/2008 là kết thúc thời hạn thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2. Để có số liệu thống kê đầy đủ làm căn cứ thông báo cho thí sinh về điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2; điều kiện xét tuyển nguyện vọng 3 (chỉ tiêu cần tuyển và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 3), Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng báo cáo về Bộ các số liệu sau:

1. Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 theo từng khối thi và ngành đào tạo (theo mẫu số 1); File dữ liệu danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 (tên file: Ký_hiệu_trường_TT.DBF theo cấu trúc đã quy định trong phần mềm tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008).

2. Điều kiện xét tuyển nguyện vọng 3 (chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 3) của trường theo từng khối thi, trình độ và ngành đào tạo (theo mẫu số 2).

Các trường cao đẳng, các trường đại học có đào tạo hệ cao đẳng còn chỉ tiêu xét tuyển NV3 cần xác định rõ nguồn tuyển đối với thí sinh đã dự thi đại học hoặc dự thi cao đẳng theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chậm nhất là trước ngày 15/9/2008 các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) – 49 Đại Cồ Việt - Hai Bà Trưng - Hà Nội theo đường bưu điện chuyển phát nhanh, đồng thời gửi qua E-mail theo địa chỉ ndtrung@moet.gov.vn, ndtrung@moet.edu.vn  hoặc Fax theo số máy: 04-8681550.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại 04 - 8692392.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- BCĐTS ĐH, CĐ 2008;
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long

 


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

 

 


MẪU 1

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2008

 

Tên trường:………………………………………………………………

Ký hiệu trường:…………………………………………………………..

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển NV2

Số thí sinh trúng tuyển NV2

Đạt tỷ lệ (%)

Ghi chú

Đào tạo trình độ đại học

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

Đào tạo trình độ cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

......

......

......

......

......

......

......

......

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(Ký tên)

(Điện thoại liên hệ)

...........,ngày .......... tháng ..........năm 2008.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Ký tên, đóng dấu)

 


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

 

 


MẪU 2

CHỈ TIÊU VÀ MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 3

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2008

 

Tên trường:…………………………………………………………

Ký hiệu trường:…………………………………………………….

I. Đào tạo trình độ đại học

STT

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu cần tuyển NV3

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT NV3

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

……

 

 

 

 

 

2

……

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

II. Đào tạo trình độ cao đẳng

STT

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu cần tuyển NV3

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT NV3

Nguồn tuyển

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

……

 

 

 

 

 

 

2

……

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

     Các trường cao đẳng và trường đại học có đào tạo hệ cao đẳng còn chỉ tiêu xét tuyển NV3 cần xác định rõ nguồn tuyển (cột 7) đối với thí sinh đã dự thi đại học (ĐH) hoặc dự thi cao đẳng (CĐ) theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

Người lập biểu

(Ký tên)

(Điện thoại liên hệ)

...........,ngày .......... tháng ..........năm 2008.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 8316/BGDĐT-GDĐH về việc báo cáo điểm trúng tuyển NV2, điều kiện xét tuyển NV3 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.201
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202