Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7723/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn dạy môn Tin học tự chọn lớp 8 năm học 2008-2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7723/BGDĐT-GDTrH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Lê Quán Tần
Ngày ban hành: 22/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 7723/BGDĐT-GDTrH
V/v: Hướng dẫn dạy môn Tin học tự chọn lớp 8 năm học 2008-2009

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Tin học ở cấp THCS là 1 trong 3 môn học, hoạt động giáo dục tự chọn ở cấp THCS (Ngoại ngữ 2, Tin học, Nghề phổ thông) dành cho các lớp có điều kiện. Thời lượng dạy Tin học tự chọn là 2 tiết/tuần trong cả cấp học, bố trí vào thời lượng dạy học tự chọn 2 tiết/tuần trong Kế hoạch giáo dục cấp THCS. Môn Tin học đã được đưa vào dạy ở lớp 6 từ năm học 2006-2007, ở lớp 7 từ năm học 2007-2008 và t năm học 2008-2009 được đưa vào dạy học ở lớp 8. Việc tổ chức thực hiện như sau:

1. Nếu đã dạy học môn Tin học tự chọn cho lớp 7 năm học 2007-2008, tiếp tục dạy môn Tin học tự chọn khi chuyển lên lớp 8. Các Sở GDĐT tổ chức tập huấn giáo viên dạy học môn Tin học tự chọn lớp 8 theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, không để giáo viên chưa qua tập huấn.

2. Những nơi có đủ điều kiện về giáo viên, CSVC cần tổ chức dạy học môn Tin học tự chọn từ lớp 6, khi học sinh có nguyện vọng. Các lớp đã học môn Tin học từ lớp 6 phải chuẩn bị để học liên tục cho đến hết cấp THCS.  Đối với lớp 9, có thể tiếp tục dạy học Tin học theo hướng dẫn trước đây tại công văn số 5488/GDTrH ngày 05/7/2004 của Bộ GDĐT.

3. Tài liệu dạy học Tin học tự chọn cấp THCS do Bộ GDĐT ban hành, gồm 4 cuốn: Tin học dành cho THCS quyển 1 (lớp 6), quyển 2 (lớp 7),  quyển 3 (lớp 8) và quyển 4 (lớp 9). Các trường THCS liên hệ với các cơ sở phát hành sách giáo khoa để chuẩn bị tài liệu cho giáo viên và hướng dẫn học sinh mua sắm tài liệu Tin học dành cho THCS quyển 1, quyển 2 và quyển 3.

4. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tin học tự chọn cấp THCS, thực hiện theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT của Bộ GDĐT; kết quả học tập của học sinh được ghi vào Sổ Gọi tên và ghi điểm cũng như vào Học bạ ở phần dành cho các môn học tự chọn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các Sở GDĐT báo cáo với Bộ GDĐT (qua Vụ GDTrH) để kịp thời giải quyết.

 

 

Nơi nhận:        
- Như trên;
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/cáo);
- NXB Giáo dục (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
Lê Quán Tần

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7723/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn dạy môn Tin học tự chọn lớp 8 năm học 2008-2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.013

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.196