Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 70/BXD-KHTC đánh giá nhiệm vụ đặt hàng đào tạo nghề thường xuyên năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 70/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Thanh Hà
Ngày ban hành: 31/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 70/BXD-KHTC
V/v: Đánh giá nhiệm vụ đặt hàng đào tạo nghề thường xuyên năm 2009.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: ……………………………………….

Để có căn cứ đánh giá nhiệm vụ đặt hàng đào tạo nghề năm 2009, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả đã triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề theo một số nội dung sau:

- Về công tác tuyển sinh đào tạo nghề:

+ Số lượng học sinh đã tuyển (theo cơ cấu ngành nghề);

+ Thời gian đào tạo theo từng ngành, nghề và theo từng loại hình đào tạo;

+ Danh sách học sinh đào tạo nghề và một số hồ sơ tài liệu khác (nếu có) có liên quan đến công tác đào tạo theo nhiệm vụ đặt hàng.

- Về công tác quản lý tài chính:

+ Yêu cầu Trường tập hợp các hồ sơ tài liệu (bản sao) có liên quan đến công tác chi tiêu cho nhiệm vụ đặt hàng đào tạo nghề Bộ giao của năm học 2009 bao gồm những tài liệu sau: hợp đồng đào tạo, bảng kê thanh toán các nội dung đã chi tiêu cho nhiệm vụ đặt hàng, thanh lý hợp đồng;

+ Số kinh phí chưa sử dụng hết chuyển năm sau (bảng sao kê và đối chiếu số dư tại Kho bạc nơi đơn vị giao dịch).

- Đánh giá những kết quả đạt được trong năm học 2009 khi các đơn vị đào tạo thực hiện theo cơ chế đặt hàng, phân tích những khó khăn, thuận lợi, những kiến nghị và biện pháp tháo gỡ;

- Các kiến nghị về cơ chế thực hiện nhiệm vụ đặt hàng, đặc biệt là đặt hàng đào tạo các nghề Xây dựng trong thời kỳ đổi mới;

Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị khẩn trương lập và gửi báo cáo quyết toán năm 2009 và gửi 01 bộ hồ sơ tài liệu theo nội dung nêu trên về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính) trước ngày 10/4/2010 để Bộ tổng hợp quyết toán kinh phí và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đạt hàng đào tạo nghề năm học 2009 gửi Bộ Tài chính theo quy định hiện hành; đồng thời làm căn cứ tiếp tục giao nhiệm vụ đặt hàng đào tạo nghề năm 2010./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị BXD đặt hàng đào tạo nghề;
- Vụ TCCB;
- Lưu: VP, Vụ KHTC.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Trần Thanh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 70/BXD-KHTC đánh giá nhiệm vụ đặt hàng đào tạo nghề thường xuyên năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.170
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78