Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6689/VPCP-KGVX về việc Hội nghị đánh giá hoạt động của 5 cơ sở giáo dục đại học do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6689/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 08/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 6689/VPCP-KGVX
V/v Hội nghị đánh giá hoạt động của 5 cơ sở giáo dục đại học

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về việc tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động của 5 cơ sở giáo dục đại học, bao gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế và Đại học Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Đại học nêu trên và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Nội vụ và Văn phòng Chính phủ tổ chức đoàn công tác để khảo sát, đánh giá về mô hình quản lý, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, hiệu quả đầu tư, việc đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, định hướng và vị trí của các đại học nói trên trong hệ thống giáo dục quốc dân và việc quản lý nhà nước tại các đại học này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm thành lập đoàn công tác, chuẩn bị kỹ nội dung khảo sát kèm theo phiếu điều tra cụ thể về các nội dung liên quan, báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và triển khai khảo sát, đánh giá vào tháng 11 năm 2008.

- Hội nghị dự kiến tổ chức vào tháng 4 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng:
Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Nội vụ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN: Trần Quốc Toản, Phạm Văn Phượng;
các Vụ: TH, KTTH, TCCV, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6689/VPCP-KGVX về việc Hội nghị đánh giá hoạt động của 5 cơ sở giáo dục đại học do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.856
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.177.176