Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5830/VPCP-KGVX về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp thành Trường Đại học Đồng Tháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5830/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5830/VPCP-KGVX
V/v đổi tên Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp thành Trường Đại học Đồng Tháp

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi tên Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp thành Trường Đại học Đồng Tháp tại Tờ trình số 234/TTr-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

- Đồng ý cho đổi tên Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp thành Trường Đại học Đồng Tháp;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm giao chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm đào tạo Sư phạm cho trường phù hợp với sự phát triển giáo dục phổ thông ở tỉnh Đồng Tháp và khu vực đồng bằng sông Cửu Long; không tăng số sinh viên khi tỷ lệ sinh viên trên giảng viên của trường đã vượt quá tỷ lệ theo quy định của Bộ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ, Trường và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTT Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- UBND tỉnh Đồng Tháp;
- Các Bộ: NV, KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT, các Vụ: ĐP, TH, PL;
- Lưu: VT, KGVX (4).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5830/VPCP-KGVX về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp thành Trường Đại học Đồng Tháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.228
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10