Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5731/BGDĐT-VP về việc cung cấp thông tin danh bạ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5731/BGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Chử Đức Nhã
Ngày ban hành: 09/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5731/BGDĐT-VP
V/v: cung cấp thông tin danh bạ

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
- Các Trường đại học, cao đẳng toàn quốc.

 

Để phục vụ công tác quản lý và chỉ đạo trong toàn ngành, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng cuốn “Danh bạ điện thoại ngành giáo dục”. Bộ đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng toàn quốc cung cấp thông tin như sau:

- Trên (ĐH, HV, trường ĐH, CĐ) .............................................................................................

- Địa chỉ: ..............................................................................................................................

- Điện thoại: ………………….. Fax .........................................................................................

- Email ……………………… Website (nếu có) .........................................................................

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT Cơ quan

ĐT nhà riêng

ĐT di động/ Email

* Ban Giám đốc (Giám hiệu)

 

 

 

 

 

 

Giám đốc (hiệu trưởng)

 

 

 

 

 

P.GĐ (P.HT)

 

 

 

 

 

P.GĐ (P.HT)

 

 

 

 

 

P.GĐ (P.HT)

 

 

 

 

 

P.GĐ (P.HT)

 

 

 

* Phòng Đào tạo

 

 

 

 

 

 

Trưởng phòng

 

 

 

 

 

P.TP

 

 

 

 

 

P.TP

 

 

 

 

 

P.TP

 

 

 

* Phòng Hành chính

 

 

 

 

 

 

Trưởng phòng

 

 

 

 

 

P.TP

 

 

 

 

 

P.TP

 

 

 

 

Văn thư

 

 

 

 

Đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng thực hiện và gửi thông tin về Văn phòng Bộ qua đường thư điện tử theo địa chỉ Email: vanphong.bo@moet.edu.vn hoặc Fax theo số: 04.38694085 trước ngày 20/7/2009.

Mọi liên hệ qua Văn phòng Bộ theo số điện thoại 04.38695144.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Chử Đức Nhã

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5731/BGDĐT-VP về việc cung cấp thông tin danh bạ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.491

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49