Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5687/BGDĐT-CTHSSV về việc triệu tập tập huấn công tác học sinh, sinh viên đầu năm học 2009 - 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5687/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 08/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 5687/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Triệu tập tập huấn công tác học sinh, sinh viên đầu năm học 2009 - 2010

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp,

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác học sinh, sinh viên đầu năm học 2009-2010.

I. NỘI DUNG:

Phần thứ nhất: Quán triệt những chủ trương lớn của ngành giáo dục; Tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác học sinh, sinh viên năm học 2009 - 2010; Trao đổi kinh nghiệm về: đánh giá kết quả rèn luyện HSSV trong đào tạo theo tín chỉ; Hướng dẫn thực hiện "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu khoá, cuối khoá và đầu năm học 2009 - 2010.

Phần thứ hai: Một số vấn đề về đảm bảo an ninh chính trị trong trường học; Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

II. ĐỐI TƯỢNG TRIỆU TẬP:

Lãnh đạo trường phụ trách công tác HSSV, đại diện lãnh đạo Ban Công tác Chính trị - Sinh viên các đại học; Phòng Công tác chính trị - học sinh, sinh viên của các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; Phòng Công tác học sinh, sinh viên, cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên ở các sở giáo dục và đào tạo (mỗi đơn vị cử tối đa 02 đại biểu).

III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC: LỚP TẬP HUẤN ĐƯỢC TỔ CHỨC THEO 2 KHU VỰC.

1. Khu vực phía Nam: Dành cho các sở giáo dục và đào tạo, các trường thuộc các tỉnh, thành phố từ thành phố Đà Nẵng trở vào phía Nam.

- Thời gian: từ 24/7 đến ngày 27/7/2009. Khai mạc: 8h00 ngày 24/7/2009. Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu từ 14h ngày 23/7/2009.

- Địa điểm: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III, số 215 Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, ĐT: 0511.3936281; Fax: 0511.3844611.

2. Khu vực phía Bắc: Dành cho các sở giáo dục và đào tạo, các trường thuộc các tỉnh, thành phố từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở ra phía Bắc.

- Thời gian: từ 04/8 đến ngày 07/8/2009. Khai mạc: 8h00 ngày 04/8/2009. Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu từ 14h ngày 03/8/2009.

- Địa điểm: Khách sạn Hạ Long, số 18 đường Sào Nam, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, ĐT: 038.3824.617; Fax: 038.3951.018 hoặc 038.3949.444.

Các nhà trường, sở giáo dục và đào tạo có thể lựa chọn lớp tập huấn ở một trong hai khu vực cho phù hợp với điều kiện của đơn vị để cử cán bộ tham gia.

IV. KINH PHÍ:

Các đơn vị cử người đi dự lớp tập huấn thanh toán chi phí cho học viên theo chế độ quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Học viên tham dự lớp tập huấn tự liên hệ chỗ ăn, ở theo địa chỉ nêu trên và phương tiện đi lại.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. ĐT: 04.38694984; 04.38694916, 0912.323011, 0912.069880./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Học viện CT - HC III (để ph/hợp)
- Khách sạn Hạ Long
- Lưu VT, Vụ CT HSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quang Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5687/BGDĐT-CTHSSV về việc triệu tập tập huấn công tác học sinh, sinh viên đầu năm học 2009 - 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.007

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.3.10