Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5271/UBND-VX về việc báo cáo một số vấn đề liên quan đến Trường Đại học Phan Thiết do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 5271/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Hồ Dũng Nhật
Ngày ban hành: 19/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5271/UBND-VX
V/v: báo cáo một số vấn đề liên quan đến Trường Đại học Phan Thiết

Phan Thiết, ngày 19 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong thời gian từ ngày 14-17/10/2009, các tờ Báo Tuổi trẻ, Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Xây dựng… có đăng bài phản ánh về một số vấn đề xung quanh việc thành lập và mở mã ngành đào tạo, tuyển sinh, cơ sở vật chất, giảng viên… của Trường Đại học Phan Thiết.

Vấn đề trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận báo cáo như sau:

1. Việc Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 25/3/2009 cho phép thành lập Trường Đại học Phan Thiết tại Bình Thuận là phù hợp với chủ trương xã hội hóa giáo dục và có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Bình Thuận. Trường Đại học Phan Thiết đi vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận và một số tỉnh trong khu vực.

2. Ngay từ khi có chủ trương của Thủ tướng Chính phủ cho phép ông Bùi Văn Giáo lập dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Phan Thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng tích cực hỗ trợ, giúp đỡ chủ đầu tư triển khai các thủ tục cần thiết để dự án sớm đi vào hoạt động. Khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản giao Sở Giáo dục và Đào tạo giúp UBND tỉnh giám sát và hướng dẫn Trường Đại học Phan Thiết triển khai hoạt động của nhà Trường theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định giao 10,5 ha đất để chủ đầu tư xây dựng Trường. Trong đó đã cấp sổ đỏ 4,9 ha; Trường đã thực hiện xong thủ tục và đã được cấp giấy phép xây dựng giai đoạn 1.

Ngày 10/8/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức đoàn công tác làm việc với Trường Đại học Phan Thiết nghe báo cáo về kế hoạch năm học 2009-2010 và tình hình, tiến độ triển khai xây dựng cơ sở vật chất nhà trường.

Qua buổi làm việc và kiểm tra thực tế những vấn đề chính, UBND tỉnh xác định: Trong điều kiện đang hoàn tất các thủ tục về đất đai nên chưa triển khai xây dựng cơ sở vật chất, việc tận dụng Cơ sở Làng cổ Mũi Né để triển khai các hoạt động của nhà Trường là giải pháp tối ưu; khung cảnh và cơ sở vật chất tại đây là rất thuận lợi, phù hợp cho công tác giảng dạy và học tập; chủ đầu tư và Ban Giám hiệu Trường đã có nhiều cố gắng để bố trí, đầu tư cơ sở vật chất phòng học, giảng đường đủ đáp ứng chỗ học cho trên 1.000 sinh viên, xây dựng ký túc xá đáp ứng chỗ ở cho 300 sinh viên, trang bị 02 phòng máy vi tính hiện đại với 72 máy đã kết nối ADSL, 01 phòng lab học ngoại ngữ, triển khai ký kết hợp đồng giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng đủ theo định mức quy định, có phòng thư viện với trên 5.000 đầu sách và đã có kế hoạch bố trí hệ thống nhà hàng hiện đại làm nơi thực tập cho sinh viên... Đồng thời, với việc tham gia cùng Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc chuẩn bị năm học 2009-2010 tại Trường Đại học Phan Thiết vào ngày 18/10/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận khẳng định: Trường Đại học Phan Thiết đã hội đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, tổ chức nhân sự và nội dung chương trình để triển khai công tác đào tạo ngay trong năm học 2009-2010 theo chỉ tiêu tuyển sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.

3. Với trách nhiệm là cơ quan quản lý hành chính tại địa phương đối với Trường Đại học Phan Thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhận thấy những nội dung trong bài viết ‘‘Đề án ‘‘giả’’, đại học thật’’ đăng trên Báo Tuổi trẻ ngày 14/10/2009 đã phản ánh chưa toàn diện, chưa đúng với thực tế diễn ra tại Trường Đại học Phan Thiết, cũng như những cố gắng sắp xếp, huy động cơ sở vật chất, tài sản khác của chủ đầu tư để Trường bắt tay vào hoạt động theo đúng quy định. Nội dung bài báo đã tác động mạnh đến dư luận, làm mất uy tín nghiêm trọng đối với Trường Đại học Phan Thiết khi chuẩn bị làm lễ khai giảng năm học đầu tiên; đồng thời, bài báo đã làm cho người đọc có cách nhìn nhận tiêu cực, hiểu không đúng trong quản lý nhà nước về giáo dục của các cơ quan chức năng; đặc biệt, đã gây hoang mang, bất an trong dư luận, nhất là đối với các bậc phụ huynh và các em học sinh đã trúng tuyển và làm hồ sơ nhập học tại Trường Đại học Phan Thiết.

4. Qua những nội dung nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm có kết luận về kết quả kiểm tra việc chuẩn bị năm học 2009-2010 tại Trường Đại học Phan Thiết vào ngày 18, 19/10/2009 và thông tin công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Căn cứ kết quả kiểm tra, có xử lý nghiêm khắc, theo đúng quy định của Pháp Luật đối với các cơ quan, đơn vị có vi phạm.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận kính báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy;
- Sở: TTTT, GD&ĐT;
- Báo Bình Thuận; Đài PTTH tỉnh;
- Trường Đại học Phan Thiết;
- Lưu: VT, VX. Huy

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Dũng Nhật

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5271/UBND-VX về việc báo cáo một số vấn đề liên quan đến Trường Đại học Phan Thiết do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.284

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155