Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5260/BGDĐT-TTr về việc sử dụng phương tiện thông tin liên lạc trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5260/BGDĐT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 26/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5260/BGDĐT-TTr
V/v sử dụng phương tiện thông tin liên lạc trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng

 

Để đảm bảo cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 diễn ra an toàn, nghiêm túc, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc sử dụng phương tiện thông tin liên lạc trong tuyển sinh như sau:

1. Khi coi thi: Tại mỗi điểm thi, chỉ bố trí một điện thoại cố định do điểm trưởng quản lý, dùng để liên lạc với ban coi thi hoặc hội đồng coi thi liên trường. Tất cả cán bộ tham gia công tác tuyển sinh (lãnh đạo Ban coi thi, lãnh đạo điểm thi, thư ký, cán bộ coi thi, cán bộ giám sát, cán bộ phục vụ, y tế, trật tự viên, bảo vệ, công an, thanh tra …) không mang theo điện thoại di động, phương tiện thông tin liên lạc khác trong khu vực thi khi làm nhiệm vụ.

2. Khi làm phách và chấm thi: Lãnh đạo, cán bộ và thư ký làm phách, lãnh đạo và thư ký chấm thi, cán bộ chấm thi không mang điện thoại di động, phương tiện thông tin liên lạc khác vào khu vực làm phách và khu vực chấm thi.

Yêu cầu các Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh tổ chức thực hiện nghiêm quy định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo TS ĐH, CĐ 2009;
- Lưu VP, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5260/BGDĐT-TTr về việc sử dụng phương tiện thông tin liên lạc trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.156

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172