Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4825/BGDĐT-CTHSSV về việc triệu tập lớp tập huấn cán bộ văn hóa các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc 2008 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4825/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Đình Mạnh
Ngày ban hành: 03/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc
-------

Số: 4825/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Triệu tập lớp tập huấn cán bộ VH các trường ĐH, CĐ, TCCN toàn quốc 2008

Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các đại học quốc gia, đại học vùng;
- Các học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ phụ trách công tác văn hoá trong các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc năm 2008.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng tổ chức các hoạt động văn hoá nhằm tăng cường giáo dục toàn diện cho học sinh, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương.

2. Tăng cường giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa trường trong cả nước.

3. Chuẩn bị nội dung cho các hoạt động văn hoá, văn nghệ khối các trường đào tạo năm học 2008-2009 và Hội thi “Tiếng hát Sinh viên” toàn quốc lần thứ X.

II. NỘI DUNG:

Tiếp tục cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Báo cáo một số nội dung về phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Chống diễn biến hòa bình trên mặt trận tư tưởng, văn hóa trong thời gian hiện nay.

Phương pháp nắm bắt diễn biến tư tưởng của học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động văn hóa.

Báo cáo về công tác chuẩn bị và triển khai Hội thi “Tiếng hát Sinh viên” và Hội nghị đánh giá phong trào tiếng hát sinh viên giai đoạn 1991-2008.

Phương pháp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp với học sinh, sinh viên trong tình hình mới.

Hướng dẫn xây dựng, tổ chức các trò chơi tập thể.

Tham quan học tập thực tế.

III. ĐỐI TƯỢNG TRIỆU TẬP:

- Các cán bộ phụ trách (hoặc kiêm nhiệm phụ trách) công tác văn hoá, văn nghệ, hoạt động phong trào của các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong cả nước.

- Các đoàn, các đồng chí học viên mang theo trang phục biểu diễn và đạo cụ của mình để sử dụng trong lớp tập huấn.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1.Thời gian: Từ 28-31/7/2008. Khai mạc: 8h00 ngày 28/7/2008. Ban tổ chức đón tiếp đại biểu từ 14h00 ngày 27/7/2008.

2. Địa điểm: Khách sạn Hạ Long, số 18 đường Sào Nam, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Các học viên có nhu cầu chỗ ăn, nghỉ đề nghị liên hệ: Khách sạn Hạ Long Đt:0383.824.617, Fax:0383.951.018 hoặc 0383.949.444.

V. KINH PHÍ:

- Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị cử cán bộ tham gia lớp tập huấn.

- Đơn vị cử người tham gia lớp tập huấn thanh toán cho học viên chế độ ăn, nghỉ, đi lại, tham quan học tập thực tế, tiền tài liệu và các chi phí khác theo Quy định của Bộ Tài chính.

Địa chỉ liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. ĐT/ Fax: (04) 8681.598, email: patuan@moet.gov.vn, Dđ: 0912.140.358.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Lưu VT, Vụ HSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Mạnh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4825/BGDĐT-CTHSSV về việc triệu tập lớp tập huấn cán bộ văn hóa các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc 2008 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.979
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49