Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4435/BGDĐT-GDĐH về việc xây dựng đề án đăng ký đào tạo theo chương trình tiên tiến năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4435/BGDĐT-GDĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 29/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 4435/BGDĐT-GDĐH
V/v: Xây dựng đề án đăng ký đào tạo theo chương trình tiên tiến năm 2009.

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Các Đại học, Học viện, Trường đại học

Trong 3 năm qua Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thí điểm đào tạo theo chương trình tiên tiến. Chương trình được giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh, nhằm đẩy mạnh quá trình đổi mới nội dung, quy trình đào tạo; nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh của giảng viên đại học; thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế của giáo dục đại học Việt Nam; nâng cao chất lượng đào tạo, trang bị cho sinh viên kiến thức hiện đại, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng sử dụng thành thạo các công cụ tin học và ngoại ngữ trong hoạt động chuyên môn, giúp sinh viên phát triển các năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề, nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc trong tương lai; từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, phương thức tổ chức đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, thu hút đội ngũ cán bộ khoa học trẻ, có năng lực, được đào tạo trong và ngoài nước, sinh viên nước ngoài… đến giảng dạy, nghiên cứu và học tập tại Việt Nam.

Đến nay, đã có 23 chương trình đào tạo được thực hiện tại 17 trường đại học trong cả nước. Ngày 15/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1505/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học Việt Nam giai đoạn 2008-2015”. Thực hiện Đề án này, năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tiếp một số chương trình đào tạo tiên tiến thuộc các lĩnh vực Kỹ thuật, Công nghệ, Quản lý kinh tế, Y học, Khoa học giáo dục, Khoa học xã hội, Pháp luật (trừ các ngành đã triển khai trong pha 1 và pha 2 nêu tại danh sách kèm theo công văn này).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường đại học nghiên cứu Quyết định số 1505/QĐ-TTg ngày 15/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ và đề án “Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học Việt Nam giai đoạn 2008-2015”, xác định năng lực và quyết tâm thực hiện đào tạo theo chương trình tiên tiến năm 2009. Nếu trường xác định thấy đủ năng lực thì xây dựng đề án đăng ký nhËn nhiệm vụ thực hiện chương trình tiên tiến. Đề án đăng kí nhận nhiệm vụ của trường cần xây dựng theo yêu cầu nêu ở trang 27, 28 Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gửi kèm).

Đề án đăng kí nhận nhiệm vụ đào tạo theo chương trình tiên tiến của trường là căn cứ để Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, đánh giá và lựa chọn để giao nhiệm vụ, xem xét đánh giá hiệu quả của chương trình qua từng giai đoạn và hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lập Hội đồng thẩm định và xét duyệt các đề án đăng kí nhận nhiệm vụ của các trường trong tháng 9/2009.

Đề án đăng kí đào tạo theo chương trình tiên tiến của trường gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo - Vụ Giáo dục Đại học trước ngày 31/8/2009.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo để các trường biết và khẩn trương thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Phạm Vũ Luận (để phối hợp);
- Lưu: VT; Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long

 

DANH SÁCH

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO THEO CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN ĐÃ TRIỂN KHAI PHA 1 (2005) VÀ PHA 2 (NĂM 2007)

(1) Hoá học (Chemistry)

(2) Công nghệ thông tin (Computer science)

(3) Hệ thống năng lượng (Electrical and Computer Engineering - major in Power and Energy System)

(4) Công nghệ sinh học (Biochemistry & Molecular - Biology/Biology-technology Major)

(5) Vật lý (Physics)

(6) Điện tử viễn thông (Electronics Engineering)

(7) Tài chính (Finance)

(8) Cơ điện tử (Mechatronics Engineering)

(9) Kỹ thuật và Khoa học vật liệu (Material Science and Engineering)

(10) Khoa học cây trồng (Crops Science)

(11) Kỹ thuật y sinh (Biomedical Engineering)

(12) Hệ thống nhúng (Embeded computing System)

(13) Toán học (Mathematics)

(14) Nuôi trồng thuỷ sản (Aquaculture)

(15) Quản lý kinh doanh nông nghiệp (Agricultural Business Management)

(16) Kỹ thuật công trình xây dựng (Civil and Structural Engineering)

(17) Kỹ thuật tài nguyên nước (Water Resources Engineering)

(18) Kỹ thuật cơ khí (Mechanical Engineering)

(19) Công nghệ thực phẩm (Food Technology)

(20) Kiến trúc công trình (Architecture)

(21) Kinh tế quốc tế (International Economics)

(22) Hệ thống thông tin (Information System)

(23) Quy hoạch và Thiết kế đô thị (Urban Design and Planning)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4435/BGDĐT-GDĐH về việc xây dựng đề án đăng ký đào tạo theo chương trình tiên tiến năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.015
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180